FDC 1955-1959 Dönemi

01 Ocak 1957 – Verem Savaşı

01 Ocak 1957 – Verem Savaşı

İsfila nr.1905 – Pulko nr.1768 – Michel nr.1515 – Scott nr.1225 – Pulhan nr.1693

İsfila FDC nr.43

ilk gün damgasında kullanılan Verem Savaş Derneği’nin logosu

Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası her sene 01-07 Ocak tarihleri arasında kutlanmaktadır.  Verem savaşı konulu pul 01 Ocak 1957 tarihinde tedavüle çıkartılmıştır. Bu pul için hazırlanan ilk gün özel posta damgası aynı gün ve bir güne mahsus sadece Ankara Posta Merkezinde kullanılmıştır. Bu damga ile yalnız verem savaşı pulları damgalanmış ve 01 Ocak günü tirajı 1 milyon olan verem savaşı pulunun ancak 12.144 adedi ilk gün damgası ile iptal edilmiştir (Pulhan 1973:424). Yukarıda koleksiyonumuzda yer alan 3 farklı ilk gün zarfı yer almaktadır. Kamer zarfının tirajı 500 adettir (Kamer, 1969:58). İzmir Filatelist Kulübü geleneksel antetini kullanırken, İstanbul Filatelist Kulübü ile Kamer, verem hastalığını yılan biçiminde sembolize etmiştir. İlk gün özel damgasında, Verem Savaş Derneği’nin sola bakan içi boş hilal şeklindeki kırmızı logosu kullanılmıştır. Kamer zarfının görselinde, eli mızraklı gencin sol elindeki kalkanda ve İstanbul Filatelist Kulübüne ait zarfın yine sol yandaki görselde aynı logoya yer verilmiştir.

Günümüzdeki ismiyle “Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu” 1948 yılında “Ulusal Verem Savaşı Derneği” adıyla kurulmuştur. 15.02.1950 tarih ve 7448 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek statüsüne kavuşan derneğin, isminin başına Türkiye ibaresi 1973 yılında eklenmiştir. Verem hakkında incelemeler yapmak, veremden sakınma ve korunma hakkındaki bilgileri yaymak kuruluşundan bu güne derneğin amaçları arasında yer almaktadır. [1]

1950’li yıllar verem hastalığı için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıllardan itibaren artık verem (tüberküloz) hastalığı için başarılı tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve tüberküloz artık önemli bir hastalık olmaktan çıkmıştır. 1944 yılında ABD’de keşfedilen Streptomisin’i, 1949’da Paraaminosalisilik asit ve 1952 yılında isoniasid izlemiş ve bu üç ilacın birlikte kullanımı ile tüberküloz tedavisi oluşturulmuştur. [2]

________________________________

[1] http://www.verem.org.tr/ (erişim tarihi: 02.01.2018)
[2] Levent Erkan, “Tüberküloz’un Tarihçesi, Ülkemiz ve Dünyadaki Durumu” O.M.Ü. Tıp Dergisi, 13 (4), 1996, ss. 291-295. Makale için bkz: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/189497 (erişim tarihi: 02.01.2018)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.