1921-1929 Dönemi

1928 Yılı Türk Pulları

1928 – İkinci İzmir Sergisi (Fuarı) Sürşarjlı Hatıra Pulları


İsfila nr.1188-1201 – Pulko nr.1018-1031 – Michel nr.868-881 – Scott nr.659-672 – Pulhan nr.995-1008
Dantel: [12] – Tiraj: 30.000

İzmir’de 9 Eylül 1928 târihinde ikincisi düzenlenen İzmir Sergisi sebebiyle tedavüle çıkartılan hâtıra serisidir. Tıpkı birincisinde olduğu gibi “Üçüncü Londra Serisi” pullarının sürşarjlanması yoluna gidilmiştir. Fakat Birinci İzmir Sergisi serisinden farkı, Londra serisinde yer alan pulların belli bir kısmı (on bir adet) değil tamamı sürşarjlanmıştır (Pulko nr.988-1001 – İsfila nr.1158-1171). Böylece tamamı sürşarj edilmiş bir Üçüncü Londra Serisi karşımıza çıkmaktadır.

Pullar iki farklı tipte ve iki farklı renkte (kırmızı ve siyah) sürşarjlanmıştır. Sürşarjların tasarımı ressam Ahmed Nazmi Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. [1] Aşağıdaki resimlerde her iki tip sürşarjın büyütülmüş hâlleri yer almaktadır. Seride yer alan Bozkurt, Sakarya geçidi ve Ankara kalesi resimli pullar için birinci tip sürşarj, Atatürk portreli dört pul için ikinci tip sürşarj kullanılmıştır. Sürşarj sonrası pulların nominal değerlerinde her hangi bir değişiklik söz konusu değildir; sürşarjda sadece “İzmir/ 9 Eylül / 1928” ifadesi yer almaktadır.

İkinci İzmir Fuarı Şürşarj Tipleri Tip 1 ve Tip 2
İkinci İzmir Fuarı Şürşarj Tipleri Tip 1 ve Tip 2

Pullara siyah ve kırmızı renk sürşarj uygulanmıştır. Hangi pulda hangi renk sürşarjın kullanıldığı ise yukarıdaki tam seri resminden tesbit edilebilir.

Tedavüle çıkış târihi 9-9-1928 [2] olan  hâtıra serisi 1-4-1934 târihinden itibaren tümüyle tedavülden kaldırılmıştır. [3] Tirajı en düşük tutulan pullar 30.000 adet ile 3 kuruş ve 200 kuruşluk olanlarıdır. Bu bakımdan serinin tirajı 30.000’dir. [4]

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve hâtırasına pul tedavül edilen ikinci sergiye 155’i yabancı olmak üzere 515 kuruluş katılmıştır. [5]

________________________________

Dipnotlar

[1] PULHAN, 1973, s.282.
[2] 1937 PULHAN kataloğunda tedavül tarihi olarak 5-9-1928’e işâret edilmekte (s.153), 1973 kataloğunda ise bu târih 9-9-1928 olarak belirtilmektedir (s.282). Michel ve EuroPhilex katalogları da pulların tedavül târihini 5 Eylül şeklinde göstermektedirler.
[3] PULHAN, 1973, s.282.
[4] İsfila, 2009, s.155.
[5] http://tr.wikipedia.org/wiki/İzmir_Enternasyonal_Fuarı

sürşarj resmi için kaynak: Michel, 2007, s.1476.