1921-1929 Dönemi

1929 Yılı Türk Pulları

1929 – Yeni Harflerle Sürşarjlı Posta Pulları


İsfila nr.1202-1204 – Pulko nr.1032-1034 – Michel nr.882-884 – Scott nr.673-675 – Pulhan nr.1009-1011
Dantel: [12] – Tiraj: 2.000.000

Posta tarifesine uyması sebebiyle 20 Para, 2 ½ kuruş ve 6 kuruşluk pullara ihtiyaç duyulmuş ve Londra‘da Bradbury, Wilkinson Co. Matbaasına bu sayılan valörlü pullar için sipariş verilmiştir. Fakat pulların basımı gecikince yine Üçüncü Londra Serisine başvurulmuş ve bu seriye ait üç pul sürşarjlanmak suretiyle değerleri yarıya indirilmiş ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere tedavüle çıkartılmıştır. Bu pullar 1 Nisan 1934 tarihi itibariyle tedavülden kalkmıştır. (bkz. Pulhan, 1973, s.283)

Bu serinin özelliği yeni harfler kullanılarak sürşarjlanan ilk seri olmasıdır. Seride yer alan sürşarjların yakın pozu aşağıda yer almaktadır.


 1929 – Londra Baskısı Dördüncü Seri (Yeni Harfler ile)


İsfila nr.1205-1210 – Pulko nr.1035-1040 – Michel nr.885-890 – Scott nr.676-681 – Pulhan nr.1012-1017
Dantel: [12] – Tiraj: 500.000

açıklama girecek