Makale, Yazı ve İncelemeler

Tematik Pul Koleksiyonculuğu

Normal koleksiyon olarak adlandırılan bir memlekete ait pulların belirli bir tarihten itibaren, seri olarak toplanmasının yanı sıra tematik koleksiyon yapmak da mümkündür. Eğer pulları üzerindeki resim, şekil ve konularına göre toplar isek tematik koleksiyon yapmış oluruz. Örneğin, çiçek resimleri ihtiva eden pulları seven ve bunları biriktiren bir pul meraklısı, çiçek pulları tematiğini işlemiş olur.

Konuya geçmeden evvel şu küçük bilgiyi de aktarmak isteriz, pul serisi denildiğinde bir olay nedeniyle posta idaresinin basıp piyasaya sürdüğü pullar akla gelir. Pul serileri tek puldan ibaret olabileceği gibi iki, üç, dört, yedi, on veya çok daha fazla sayıda meydana gelmiş pullardan da oluşabilir. Posta idaresi yıl içinde, sene başında yayınlamış olduğu emisyon programı dâhilinde pul serilerini tedavüle çıkarır. Örneğin posta idaresinin bu yılki emisyon programında 12 seri var denildiğinde, idarenin o yıl içinde 12 (farklı konuda) seri tedavüle çıkaracağı anlaşılır.

Pul koleksiyonculuğunda en yaygın tür tematik koleksiyonlardır. Tematik koleksiyon, seçilen tema neyse bütün memleketlerin o konudaki pullarının belirli bir düzen içinde toplanmasıdır. Tematik koleksiyonculuğun yaygın olmasının sebebi pul sevgisinin millî hudutları aşmasıdır. Bütün memleketlerin pullarını toplamak mümkün olamayacağı için koleksiyonerler belirli bir temada yoğunlaşmak ve diğer memleketlerin seçilmiş konudaki pullarını toplamak suretiyle bu arzularını gidermek isterler. Muhtemelen bu eğilim neticesinde tematik koleksiyonculuk üst seviyelere yükselmiştir.

Tematik pullara ilişkin koleksiyonlar çok geniş bir yelpazeye sahiptir. En sık rastlananları şu şekilde sıralayabiliriz: Spor pulları, uçak pulları, hayvan pulları, çiçek pulları, gemi pulları, taşıt pulları, tablo pulları, meyve pulları, bayrak pulları, harita pulları, çocuk resimleri ihtiva eden pullar, müzik aletleri pulları, müzisyenleri ihtiva eden pullar, meşhurlar, bilim insanları vb. Bu saydığımız temalar dahi kendi içinde kategorize olmuştur; mesela, hayvan pulları çok çeşitli başlıklar altında sürdürülen bir koleksiyondur. Kuşlar, vahşi hayvanlar, evcil hayvanlar -hatta sadece kediler veya köpekler, balıklar, deniz kabukları, yırtıcı kuşlar, böcekler, müzik aletleri ilk akla gelen türleridir. Çiçek pullarında dahi sadece tek bir çiçek türüne ilişkin koleksiyonlar mevcuttur, mesela güller, lâleler ya da orkideler gibi. Taşıt pulları içinde ise en güzel koleksiyonlardan biri lokomotiflerdir. Bisikletler ve motorsikletler de yine seçilebilecek konulardandır. Tematik koleksiyonculuğun konu seçiminde sınır yoktur, barajlar ve enerji konulu pullar, sağlık ya da onun bir alt başlığı olarak veremle savaş gibi veya organizasyonlar ya da meslekler gibi görselliğin daha ikinci plânda kaldığı temalar da seçilebilir.

Posta İdaremizin emisyon politikalarına bakıldığında, tematik pullara uzunca yıllar önem verilmediği görülür. Hâlbuki pulculuğun ve pul sergilerinin görsel anlamda en güzel örnekleri hep tematik koleksiyonlardan çıkmıştır. Tematik pulların çeşitliliği ve sayıca fazla olması, ülkede pul koleksiyonculuğunu teşvik eden bir unsurdur. Nitekim pek çok ülkenin son dönem pullarında, özellikle çocuklara yöneldiklerini görüyoruz. Genç nesli pul koleksiyonculuğuna teşvik etmek için posta idareleri çok sayıda çocuk masalları, çizgi filmler ve çizgi film kahramanları konulu pullar hazırlıyorlar. Bizde de, 2006 yılında Çocuk Masalları/ Karaoğlan konulu dört pulluk bir seri çıkmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.