GSM Kartları

Turkcell Muhabbet Kart 1. Emisyon (A-tel)

Muhabbet Kart birinci emisyon kartlar iki farklı yapıda basılmıştır. İlk çıkan kartlar sert plastik ikinci basılanlar ise kartondur. Sert plastik olan kartlar 100, 250, 500 ve 750 kontör olarak basılmıştır. Bu kartların 1000 kontörüne (varsa bile) rastlanmamıştır. Sert karton baskılıların ise 750 ve 1000 kontörüne rastlanmamıştır. Plastik kartların son kullanma tarihi 31 Aralık 2000’dir. Karton olanların hem 31 Aralık 2000 hem de 31 Aralık 2001 son kullanma tarihlileri bulunmaktadır. Aşağıda  önce sert plastik baskılılar ardından da karton baskılılar ele alınmaktadır.

Sert plastik malzemeden basılan kartlar arka yüzleri itibariyle 2 tipte hazırlanmıştır. Birinci tipinde arka yüzdeki 6’ncı maddenin hemen altında “Yanlışsa…” İkinci tipinde ise aynı kelime “Yanlış ise…” şeklinde yazılmıştır. Önceki ve takip eden paragraflarda da kelime farklılıkları bulunmaktadır. Şöyle ki:

A) Sert Plastik Baskılılar (son kullanma tarihi: 31 Aralık 2000)

Kartların baskı malzemesi kredi kartlarının ki gibi sert plastiktir. Yukarıda resmedildiği üzere iki farklı arka yüze sahiptir; kartların tümünün son kullanma tarihi 31 Aralık 2000’dir. Aşağıda her bir kartın ön ve arka yüzleri ayrı ayrı taranmıştır, sol tarafta ön yüz sağ tarafta ise o kartın arka yüzü yer almaktadır.

B) Karton Baskılılar (son kullanma tarihi: 31 Aralık 2000 ve 31 Aralık 2001)

Muhabbet Kart birinci emisyonun ikinci grup baskısı sert karton üzerine yapılmıştır. Arka yüzlerinde sadece son kullanma tarihi farklılığı vardır. Ancak 31 Aralık 2000 ile 31 Aralık 2001 tarihli kartların ön yüzlerinde de bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Dolum şifresini gösteren rakamlar 2000 tarihli olanlarda yaklaşık 1 mm daha küçüktür. 100 kontör kartlarda bu daha belirgindir. Karton üzerine yapılan bu ikinci grup baskıların 750 ve 1000 kontörlü olanlarına rastlanmamıştır. Bu durum bizim koleksiyonumuzdaki eksiklikten kaynaklanıyor olabilir. 500 kontör kartın ise sadece 31 Aralık 2000 tarihlisi koleksiyonumuzda bulunmaktadır. 2001 tarihli baskının yapılıp yapılmadığı konusunda net bir bilgimiz yoktur. Aşağıda koleksiyonumuzda bulunan her bir kartın ön ve arka yüzleri ayrı ayrı taranmıştır, sol tarafta ön yüz sağ tarafta ise o kartın arka yüzü yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.