KKTC 1990-1999 Dönemi

1991 Yılı KKTC Pulları

1991 – Sürşarjlı Sürekli Seri


İsfila nr.304-306 – Pulko nr.301-303 –  Michel nr. 298-300
Dantel: [12¼, 12½]

03.06.1991 tarihli seri, KKTC Posta İdaresinin sürşarjlayarak tedavüle çıkardığı 6’ncı emisyondur. Sırasıyla;

 1. 20.08.1987 tarihli Folklör serisinin 20 TL valörlü pulu (İsfila nr.211) 250 TL,
 2. 15.09.1986 tarihli Arkeoloji serisinin 10 TL valörlü pulu (İsfila nr.186) 250 TL,
 3. 31.10.1990 tarihli KKTC’ye Özgü Bitkiler serisinin 150 TL valörlü pulu (İsfila nr.296) 500 TL olarak sürşarjlanmıştır.

Birinci ve ikinci pulların dantel ölçüsü [12¼]; üçüncü pulun dantel ölçüsü ise [12½]’dir. İkinci pul 41 x 26 mm, birinci ve üçüncü pul 26 x 41 mm ebadındadır. Pullar filigranlı kâğıda, ofset tekniği ile basılmıştır.


1991 – Orkideler Birinci Seri


İsfila nr.307-308 – Pulko nr.304-305 –  Michel nr. 301-302
Tiraj: 200.000, Dantel: [14 x 13¼]

08.07.1991 tarihinde tedavüle çıkan ve sürekli olarak posta kullanımında kalacak olan orkideler konulu ilk seridir. Ofset baskı tekniği ile 40’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda baskı yapılmıştır. Pullar küçük ebad olup 24,5 x 29 mm’dir. İki pulun da tirajı 200.000’dir. Pulların tasarımı sanatkâr Karin Hansen ve Ralf-B Hansen tarafından gerçekleştirilmiştir.

Seride yer alan orkideler sırayla ophrys lapethica ve ophrys kotschyi’dir. Orkidelerin her ikisi de Kıbrıs’a özgüdür. Ophrys lapethica 1989 yılında keşfedilen yeni bir tür olup sadece Antalya ve Kıbrıs’ta rastlanır.

Kaynaklar


1991 – Europa (Cept) Hatıra Bloku / Uzay


Resim Girecek

Blok 9 

İsfila nr.309-310 – Pulko nr.306-307 –  Michel nr. 301-302 
Tiraj: 200.000, Dantel: [12¼]

29.07.1991 tarihinde tedavüle çıkan ve sürekli olarak posta kullanımında kalacak olan 1991 yılı Europa Cept teması “uzay çağı avrupası” konulu blok puldur. Filigranlı kâğıda ofset baskı tekniği uygulanmıştır. Blok pulun ebadı 78 x 82 mm’dir. Her blokta 2 pul bulunmaktadır. Pullar üzerindeki resimler Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın fotoğraflarından oluşmaktadır.

Kaynaklar

 • KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü Pul Tanıtım Broşürü No: 103.
 • A Description of the Commemorative Issues of Postage Stamps of TRNC 1970-1998, KKTC Posta İdaresi Yayınları, Lefkoşa, 1999.

1991 – Tarihî Eserler Anma Pul Serisi/ Çeşmeler


İsfila nr.311-314 – Pulko nr.308-311 –  Michel nr. 305-308 
Tiraj: 100.000, Dantel: [12½]

Postada devamlı geçerli olmak üzere 09.09.1991 tarihinde tedavüle çıkartılmış seri, ofset usûlü ile 40 lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda basılmıştır. 250 TL ve 500 TL değerindeki pulların tirajı 500.000’er adet, 1.500 TL ve 5.000 TL değerindeki pulların tirajı 100.000’er adettir. Pullar 41 x 26 mm ebadındadır. Pulların tasarımı sanatkâr Hüseyin Billur’a aittir.

Kuru bir iklimde suyun önemini vurgulayan ve Tarihi Çeşmelerin konu alındığı seride soldan sağa sırayla Küçük Medrese Çeşmesi, Arabahmet Camiî Şadırvanı, Cafer Paşa Çeşmesi ve Sarayönü Meydanı Çeşmesi yer almaktadır.

Kaynaklar

 • KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü Pul Tanıtım Broşürü No: 104.
 • A Description of the Commemorative Issues of Postage Stamps of TRNC 1970-1998, KKTC Posta İdaresi Yayınları, Lefkoşa, 1999.

1991 – Orkideler İkinci Seri


İsfila nr.315-318 – Pulko nr.312-315 –  Michel nr. 309-312 
Tiraj: 150.000, Dantel: [14 x 13¼]

10.10.1991 Tarihinde satışa çıkartılan ve postada devamlı geçerliliği olan orkideler konulu ikinci seridir. Dönemin bütün pullarında olduğu gibi Lefkoşa Devlet Basımevinde bastırılmıştır. Pullar ofset usûlü ile 40’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda hazırlanmıştır. Her bir pulun basım adedi 150.000’dir. Küçük ebad olarak basılan pullar 24,5 x 29 mm’dir. Pulların tasarımı sanatkâr Karin Hansen ve Ralf-B Hansen’a aittir.

Seride yer alan orkideler soldan sağa sırayla serapias levantina, dactylorhiza romana, orchis simia ve orchis sancta’dır.

Kaynaklar

 • KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü Pul Tanıtım Broşürü No: 105.
 • A Description of the Commemorative Issues of Postage Stamps of TRNC 1970-1998, KKTC Posta İdaresi Yayınları, Lefkoşa, 1999.

1991 – Sanat Eserleri


İsfila nr.319-320 – Pulko nr.316-317 –  Michel nr. 313-314 
Tiraj: 150.000, Dantel: [12¾]

05.11.1991 tarihinde tedavüle çıkan ve sürekli olarak posta kullanımında kalacak olan tablolar konulu seridir. Ofset baskı tekniği ile 36’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda baskı yapılmıştır. Pullar büyük ebaddır. İki pulun da tirajı 150.000’dir.

İlk resim, ünlü Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene’ye aittir. İkinci Resim ise uluslararası bir üne sahip Kıbrıslı Türk sanatçısı Salih Çizel’in yaptığı tablodur.

Kaynaklar

 • İsfila 2016 Pul Kataloğu, 2. Cilt, İstanbul: 2015.
 • A Description of the Commemorative Issues of Postage Stamps of TRNC 1970-1998, KKTC Posta İdaresi Yayınları, Lefkoşa, 1999.

1991 – Yıldönümleri ve Olaylar


İsfila nr.321-324 – Pulko nr.318-321 –  Michel nr. 315-318 
Tiraj: 150.000, Dantel: [12¾]

20.11.1991 tarihinde tedavüle çıkan ve sürekli olarak posta kullanımında kalacak olan yıldönümleri ve olaylar konulu seridir. Ofset baskı tekniği ile 40’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda baskı yapılmıştır. Pullar 41 x 26 mm ve 26 x 41 mm ebadındadır.

Dört puldan meydana gelen serinin her pulu farklı bir olayı ve yıldönümünü temsil etmektedir. Sırasıyla “sevgi yılı”, “Mozart’ın ölümü”, “Doğu Akdeniz Üniversitesi” ve Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin 1978-1983 arasında başbakanlık görevini yürüten, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin kuruluşunda kurucu başbakan olan Mustafa Çağatay’ın anısına çıkartılan pullardan meydana gelmektedir.

Kaynaklar


1991 – Dünya AIDS Günü


İsfila nr.325 – Pulko nr.322 –  Michel nr. 319 
Tiraj: 150.000, Dantel: [12¼]

13.12.1991 tarihinde tedavüle çıkan ve sürekli olarak posta kullanımında kalacak olan “Dünya AIDS Günü” konulu seridir. Ofset baskı tekniği ile 40’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda baskı yapılmıştır. Pullar 41 x 26 mm ebadındadır.

İnsanları AIDS tehlikesine karşı uyarmak amacıyla çıkartılmış puldur. İlk gün zarfının üzerinde şu slogan yer almaktadır: “AIDS’i Tanı, Kendini Koru”. Pulun ilk gün damgasında kadın ve erkek figürü yer almaktadır.

Kaynaklar

 • İsfila 2016 Pul Kataloğu, 2. Cilt, İstanbul: 2015.
 • A Description of the Commemorative Issues of Postage Stamps of TRNC 1970-1998, KKTC Posta İdaresi Yayınları, Lefkoşa, 1999.

1991 – Deniz Fenerlerimiz


İsfila nr.326-328 – Pulko nr.323-325 –  Michel nr. 320-322 
Tiraj: 150.000, Dantel: [12¼]

1991 yılının Aralık ayında 3 emisyon yapılmıştır. Deniz fenerleri konulu serinin tedavül tarihi 16.12.1991’dir. 3 puldan meydana gelen seriye ilişkin pullar sürekli olarak posta kullanımında kalacaktır.  Ofset usûlü ile 41 x 26 mm ebadında, 40’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda bastırılmıştır.

250 TL değerli pulun üzerinde Gazi Mağusadaki Canbulat Feneri; 500 TL değerli pulda tarihi Girne limanındaki deniz feneri; 1500 TL değerli pulda ise Girne turistik limanındaki deniz feneri yer almaktadır. Yandaki resimlerde Canbulat Feneri ile Girne limanındaki tarihi fenerin fotoğrafları yer almaktadır.

Kaynaklar


1991 – Turizm


İsfila nr.329-331 – Pulko nr.326-328 –  Michel nr. 323-325 
Tiraj: 150.000, Dantel: [12¼]

Aralık ayının 3’üncü emisyonunun ana teması Turizm’dir, bu temaya uygun olarak Roma devri mezar ve kiliseleri pullara konu olarak seçilmiştir. Pulların emisyon tarihi 27.12.1991’dir. Bu yıl tedavüle çıkartılan diğer tüm serilerde olduğu gibi bu pullar da Lefkoşa Devlet Basımevinde ofset usûlü ile 40’lık tabakalar hâlinde filigranlı kâğıda bastırılmıştır. Sürekli olarak tedavülde kalacağı belirtilen pulların, 41 x 26 mm ebadında olduğu görülmektedir.

 • 250 TL değerindeki pulun üzerinde hipopotam ve soyu tükenmiş cüce fil olarak da bilinen domuzcuk filinin fosilleşmiş kalıntıları,
 • 500 TL değerindeki pulun üzerinde Lambousa’daki Roma balık göletleri,
 • 1.500 TL değerindeki pulun üzerinde ise Lambousa’daki, daha sonra bir Kilise olarak kullanılan bir Roma mezarı yer almaktadır.

Kaynaklar

 • İsfila 2016 Pul Kataloğu, 2. Cilt, İstanbul: 2015.
 • A Description of the Commemorative Issues of Postage Stamps of TRNC 1970-1998, KKTC Posta İdaresi Yayınları, Lefkoşa, 1999.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.