GSM Kartları

Turkcell Muhabbet Kart 2. Emisyon

Muhabbet Kart ikinci emisyon kartlar tıpkı ilk emisyon gibi iki farklı malzemeden basılmıştır. İlk çıkan kartlar sert plastik ikinci basılanlar ise sert kartondur. Ancak bu emisyon için kesin bir liste sunamıyoruz. Aynı emisyon kartlar çeşitli kereler basıldığı için tüm tiplerini tesbit edebilmemiz mümkün olmamıştır. Burada sadece koleksiyonumuzda olan tipleri sergilemekle yetinmekteyiz. Plastik kartların sadece 100 ve 250 kontörlüleri bizim bildiklerimizdir (Eğer basılmış olsaydı muhakkak tesbit edip koleksiyonumuza dâhil etmiş olurduk demek istesek de çok fahiş bir yanılgıya düşmemek için bu tür bir tesbittten uzak durmayı daha doğru buluyoruz). Bu kartlar 2003 yılına değin kullanımda kalmıştır. Kartların bir kısmının son kullanma tarihi 2001 sonu iken diğer baskıları 2003 sonuna kadardır. Karton Baskıların ise 500 ve 750 kontörlüleri koleksiyonumuzda yer almaktadır. Karton baskı kartlar da tıpkı plastik baskılarda olduğu gibi 2001 ve 2003 son kullanım tarihlidir. Karton Baskının bir de 50 kontör promosyon baskısı bulunmaktadır. Aşağıda her iki gruba ilişkin kartlar sırasıyla solda ön yüz, sağda ise arka yüzü yer alacak şekilde sergilenmektedir.

A) Sert Plastik Baskılılar (son kullanma tarihi: 31 Aralık 2001 ve 31 Aralık 2003)

Yukarıda galeride yer alan kartlardan #1 ve #2 numaralı olanların son kullanma tarihi 31 Aralık 2001’dir. İki kart arasındaki belirgin farklılık sağ alt köşede yer alan lacivert zeminli Turkcell logosunun #1’de büyük, #2’de ise küçük olmasıdır. Bunun dışında iki kart arasındaki hafif ton farklılığı ile Dolum Şifresi ve Kart Seri No kısımlarında yer alan rakamların da farklı karakterlerde olduğu görülmektedir. #1’nci karttaki rakamlar daha keskin hatlara sahipken #2’nci karttaki rakamlar daha yumuşak hatlara sahiptir. Fakat çeşitli kereler ifade edildiği üzere bizim için asıl önemli olan belirgin farklılıklardır. Renk tonundaki ve rakamlardaki hafif farklılıklara yöneldiğimiz takdirde altından kalkılmayacak bir çeşitlilik ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar kartların değişik partilerde basılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki galeride görünen kartların arka yüzlerinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Aşağıda 100 kontör kartların 31 Aralık 2003 son kullanma tarihli baskıları yer almaktadır.

Son kullanma tarihi 2003 olan kartlarda rastladığımız farklılıkları şu şekilde özetleyebiliriz: #3 numaralı kart ile #4 numaralı kartın sağ alt köşesinde yer alan Turkcell logolarında ebat farkı bulunmaktadır. #3 numaranın logosu büyük #4 numaranınki ise küçüktür. Bu iki kartın arka yüzleri aynıdır. #5 numaralı karta baktığımızda ön yüzünün #4 numaralı kart ile aynı olduğunu, her ikisinin de Turkcell logosunun küçük olduğunu görmekteyiz. Fakat arka yüzlere bakıldığında #5 numaralı kartın barkodlu olduğu ve maddeler hâlinde sıralanmış açıklamaların 5 adet olduğu görülmektedir. Hâlbuki #4 numaralı kartta ve öncekilerde açıklama kısmında yer alan maddeler 6 adettir. #5 numaralı ve #6 numaralı kartların ise arka yüzleri aynı olup ön yüzlerinde önemli bir farklılık göze çarpmaktadır. #6 numaralı kartta diğer tüm kartlardan farklı olarak sağ alt kısımdaki yeşil renkli “0535” yazısı bulunmamaktadır. Ayrıca #1, #2, #3 ve #4 numaralı kartlarda sarı zemin üzerindeki 100 Kontör yazısı ince karakterli olduğu hâlde, #5 ve #6 numaralı kartlarda 100 Kontör yazısı kalın puntoludur.

Aşağıda yer alan kart ise bu emisyona ait 250 kontörlü karta aittir. Koleksiyonumuzda 250 kontör plastik karttan sadece tek tip bulunmakta olup başka bir varyeteye rastlanmamıştır.

B) Karton Baskılılar (son kullanma tarihi: 31 Aralık 2001 ve 31 Aralık 2003)

Karton baskılı kartlar koleksiyonumuzda 50, 100, 250, 500 ve 750 kontör şeklinde yer almaktadır. 50 Kontör kart satışa sunulmayıp promosyon amaçlı dağıtılmıştır.

Koleksiyonumuzda “karton baskı” 4 tip 100 kontör kart yer almaktadır. Bu kartlar aşağıdaki gibidir.

#1 numaralı kartın son kullanma tarihi 31 Aralık 2001, #2, #3 ve #4 numaralı kartların ise 31 Aralık 2003’dür.

#1 numaralı kart barkodsuz, #2, #3 ve #4 numaralı kartlar barkodludur.

#1 numaralı kartın arka yüzünde 6 madde, #2, #3 ve #4 numaralı kartlarda ise 5 maddelik açıklama yer almaktadır.

#2 numaralı kartta ön yüzde “0535” hat numarası yer almaktadır, #3 ve #4 numaralı kartlarda bu numara yoktur.

#3 ve #4 numaralı kartların ön ve arka yüzleri tıpa tıp aynı görünse de #4 numaralı kartın belirgin bir farklılığı bulunmaktadır. Bu kart filigranlıdır [1], filigranda “Atel” yazılıdır. #4 numaralı resmi büyüterek dikkatli bakılırsa silüet hâlinde “Atel” yazısı görülecektir.

Aşağıda karton baskı 250 kontör kartlar yer almaktadır.

Yukarıda yer alan 250 kontör #1 numaralı kartın son kullanma tarihi 2001, #2 numaralı kartın ise 2003’dür.

#3 numaralı kartın ön ve arka yüzlerinde #1 ve #2 numaralı kartlarla kıyaslandığında önemli farklılıkları bulunmaktadır: Ön yüzde “0535” hat numarası yoktur, arka yüzde barkod vardır ve diğer 2 karttan farklı olarak açıklama kısmı 5 maddeden oluşmaktadır.

Aşağıda yer alan 500 kontör kartların ilki ön yüz “0535” yazılı, arka yüz barkodsuz ve 6 madde açıklamalıdır.

ikinci 500 kontör kartın ön yüzde “0535” yazısı yer almamakta, arka yüz barkodlu ve 5 madde açıklamalıdır.

750 kontör kart ise görüldüğü özelliktedir.

________________________________

[1] Filigran bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ışığa tutulduğunda görülebilen resim veya yazıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.