1930-1939 Dönemi

1939 Yılı Türk Pulları

1939 – A.B.D.’nin 150’nci Yıldönümü


İsfila nr.1393-1398 – Pulko nr.1222-1227 – Michel nr.1047-1052 – Scott nr.817-822 – Pulhan nr.1198-1203
Dantel: [14] – Tiraj: 250.000

açıklama girecek


1939 – Hatay’ın Anavatana Kavuşması


İsfila nr.1399-1404 – Pulko nr.1228-1233 – Michel nr.1053-1058 – Scott nr.823-828 – Pulhan nr.1204-1209
Dantel: [12] – Tiraj: 100.000

açıklama girecek


1939 – Ankara – Erzurum Hattının Açılması


İsfila nr.1405-1408 – Pulko nr.1234-1237 – Michel nr.1059-1062 – Scott nr.829-832 – Pulhan nr.1210-1213
Dantel: [12] – Tiraj: 35.000

açıklama girecek


1939 – Atatürk’ün Ölümünün Birinci Yıldönümü


İsfila nr.1409-1416 – Pulko nr.1238-1245 – Michel nr.1063-1070 – Scott nr.833-840 – Pulhan nr.1214-1221
Dantel: [11½] – Tiraj: 200.000

açıklama girecek