Turkcell

Turkcell Muhabbet Kart 3. Emisyon

Turkcell Muhabbet Kart 3’üncü emisyon 2003 ve 2005 yılları arasında kullanılmıştır. 100, 250 ve 500 kontörden oluşan seri sert karton üzerine basılmıştır. Bu emisyonda 750 ve 1000 kontör bulunmamaktadır. Sadece ön yüzleri dikkate alındığında toplam 15 çeşit karttan meydana gelen seri, arka yüzlerdeki farklılıklar da dikkate alındığında 20 adete ulaşmaktadır. 250 ve 500 kontör kartların son kullanma tarihleri 31 Aralık 2005, 100 kontör kartların ise 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2005’dir. Aşağıda -sadece ön yüz baskıları dikkate alınmak suretiyle- kısa seriyi oluşturan 15 farklı kart yer almaktadır.

Kartların tümü filigranlıdır. Arka yüzde bulunan filigranda “Atel” yazmaktadır. Ön yüzde filigran yoktur. Kart dolum şifresinin üzerini kapatan ve kazınması gereken bandın üzerinde de “Atel” yazısı bulunmaktadır. Kartların arka yüzlerinde 4 farklı baskı uygulanmıştır.

Yukarıda barkodsuz olarak isimlendirdiğimiz kartlarda sağ tarafta görünen geniş barkod üretim partisine ait barkoddur, aynı parti üretime ait kartların tümünde aynı rakamlar yer almaktadır. Bu geniş barkodda görülen farklı rakamlar o kartın farklı bir üretim partisinde yer aldığını göstermektedir. Bizim barkoddan kastettiğimiz, sadece o karta ait olan ve her kartta farklı numaralandırılan; yukarıda #C Tipi kartın alt-orta kısmında yer alan barkoddur. Bazı kaynaklarda #A ve #B tipi kartlara tek barkodlu, #C tipi kartlara ise çift barkodlu dense de biz çok mecbur kalmadıkça sağ taraftaki barkodu dikkate almadan tasnif yapmayı uygun görmekteyiz. Çünkü çok çeşitli barkod farklılıkları olan kartlarda bu geniş barkodun da dikkate alınması hâlinde tasniflerin anlaşılması bir hayli karmaşık hâle gelmektedir. Karikatür 1. seri buna güzel bir örnektir. Bu seriyi oluşturan kartların arka yüzlerinde 6 farklı barkod tipi vardır. Bir de bunları tek barkodlu ve çift barkodlu diye tasnif ettiğimizde, anlaşılması zaten zor olan yapı daha da karmaşık bir şekle bürünecektir.  Kaldı ki bu dönemden itibaren bu geniş barkod zaten tüm kartlara uygulanmıştır. Hemen her kartta olan bir özelliği vurgulamayı uygun görmüyoruz.

Tekrar konumuza dönecek olursak, resmedilen arka yüzlerde #A ve #B tipinde Turkcell logosu sol altta yer almaktadır. Bu logoların hemen üzerinde son kullanma tarihleri bulunmaktadır; #A tipinde 2003, #B tipinde ise 2005’dir. Her iki kartta da orta alt kısımda barkod bulunmamaktadır. #C tipi kartlarda logo sağ üst köşeye taşınmıştır. Son kullanma tarihi olan 31 Aralık 2005 kartın sağ orta kısmında yer almaktadır. Ancak #C tipi kartlarda (#C1 ve #C2) iki belirgin farklılık vardır. #C2 olarak belirttiğimiz kartta “son kullanma tarihi” yazısı üzerinde www.muhabbetkart.com yazısı yer almaktadır. Bu #C1’de olmayan bir özelliktir. Ayrıca #C1’de kalın (bold) olarak yazılan sol alttaki “kart seri no.” yazısı #C2’de ince karakterli ve küçük puntodur.

Tablo – 1:  Tarih ve Barkod Tipleri

Eğer arka yüzleri dikkate alırsak her bir karta ilişkin ön yüz ve arka yüz eşleştirmesi aşağıdaki tabloda verildiği şekilde olacaktır.

Tablo – 2: Barkod Tipleriyle Birlikte 3. Emisyon Muhabbet Kartların Tam Listesi (20 adet)

Tablodan takibinin yeterli olduğunu düşünüyoruz ancak her bir kartın ön ve arka yüzlerini tek tek sunmak seriyi daha anlaşılır kılabilir. Bu bakımdan Tablo 2’de yer alan ve uzun seriyi oluşturan kartları ön ve arka yüzleriyle tam seri olarak aşağıda tekrar sunmayı uygun gördük.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.