GSM Kartları

Turkcell 100 Kontör Karikatürler 1. Seri (101 Kart)

Turkcell 100 kontör karikatürlü kartlar üç farklı seriden meydana gelmektedir. Birinci seri sarı-siyah renkli; ikinci ve üçüncü seri kartlar ise çok renkli olarak basılmıştır. Bu başlık altında ele aldığımız birinci serinin karikatürleri Selçuk Erdem tarafından çizilmiştir. Üçüncü seriyi oluşturan kartlardaki karikatürler Latif Demirci’ye aittir. İkinci seriyi oluşturan 4 kartın karikatüristi ise Yiğit Özgür’dür. 100 Kontör karikatürlü kartlar 2’nci ve 3’üncü seriler ayrı yazılarda ele alınacaktır.

Turkcell Karikatürlü kartların 250 kontörlüleri de basılmıştır. 250 kontör kartlar tıpkı 2002 Dünya Kupası kartları gibi hediye kontörlüdür. Bu kartlar hediye kontörlü kartların ele alındığı ilgili kategoride incelenecektir.

Sadece karikatür ve renk tipine göre gruplandırıldığı; ön ve arka yüzdeki diğer hiçbir farklılık dikkate alınmadığı takdirde, “sarı-siyah” renkli birinci grup seri toplamda 51 adet karttan meydana gelmektedir. Bunu kısa seri olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda Tablo – 2’de ve yukarıdaki galeride yer alan kartlardan 28, 41, 45, 54 ve 56 numaralı kartlar dikkate alınmayacaktır. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere 1-28, 40-41, 44-45, 53-54 ve 2-56 kart çiftleri aynı karikatürlere sahip olup ön yüzde bazı font, dizgi ve yazı farklılıkları söz konusudur. Şu durumda, sadece karikatür farklılığı dikkate alındığında seri 51 karttır. Ön yüzdeki farklılıklar dikkate alınırsa 56 kart, arka yüzdeki farlılıklar da dikkate alınırsa bu seri 101 çeşit karttan meydana gelmektedir.

Kartların arka yüzlerindeki barkod ve tarih farklılıkları çok daha çeşitlidir. Baskılarda 6 tip tarih ve barkod farklılığı söz konusudur. Ön yüz ve arka yüzdeki farklılıkların tamamı dikkate alındığında bu seriyi oluşturan kartların sayısı 101’e ulaşmakta ve böylece uzun seri ortaya çıkmaktadır.

Aşağıda uzun seriyi tamamlamak isteyenler için bu farklılıklara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Arka yüzdeki farklılıklar daha belirleyici ve çeşitli olduğu için açıklamalara bu kısımdan başlamayı uygun görüyoruz.

A)  Kartların Arka Yüzlerine İlişkin Baskı Farklılıkları

Sarı ve Siyah baskılı 100 kontörlü kartlar, arka yüzlerindeki “Tarih” ve “Barkod” çeşidine göre 6 tipte basılmıştır. Tablo  1’de  bu farklı tiplere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Tablo – 1:  Tarih ve Barkod Tipleri

Son kullanma tarihi 31 Aralık 2005 olarak belirlenen kartlar 4 farklı tipte basılmıştır. Bunların ilk biçimi barkodsuz (A tipi) sonrakiler ise çıkış sırasına göre kalın barkodlu (B tipi) ve ince barkodludur.

İnce barkodlu olanlar iki tipte basılmıştır. Birinci tipinde, barkodun üzerindeki kart seri numarasını gösteren rakamlar ince karakterli olup baskı puntosu da küçüktür (C tipi). İkinci tipinde ise barkod üzeri kart seri numarasını gösteren rakamlar kalın ve büyük puntodur (D tipi). Bu farklılıklar kartın arka yüzünde çok belirgin bir şekil arz eder.

Son kullanma tarihi 31 Aralık 2006 olan kartlar ise iki tiptir. Birinci tip (E tipi) kalın barkodlu olup, “B tipi” kartlarla aynıdır. Tek farklılığı son kullanma tarihleridir.

Son kullanma tarihi 31 Aralık 2006 olan kartların ikinci tipi ince barkodlu olup, barkod üzeri kart seri numarası rakamları kalın ve büyük puntoludur (F tipi). “F tipi” kartlar ile “D tipi” kartlar aynı biçimdedir; aralarındaki farklılık son kullanma tarihleridir.

101 karttan meydana gelen bu seride en nadir olan kart 34 numaralı Pamuk Prenses ince barkodlu (C Tipi) karttır.

B)  Kartların Ön Yüzlerine İlişkin Baskı Farklılıkları

İlk on sekiz (farklı barkod tipleri de dikkate alınırsa toplam yirmi beş) kartın ön yüzündeki sarı zemin üzerinde yazılı 100 kontör ibaresi büyüktür. Sonraki kartlarda 100 kontör ibaresi dikey ve küçük basılmıştır. Bu kartların ön yüzünde ayrıca “Hazır Kart” ibaresi yer almaktadır. Bazı kartlarda aynı karikatüre iki tür baskı da yapılmıştır. Bu tipte iki adet kartın bulunduğunu daha önce ifade etmiştik. Bunlar, Tablo – 2’de yer alan, 1-28 ve 2-56 numaralı kart çiftleridir.

Aşağıda aynı karikatüre sahip olup da ön yüzlerinde farklılık olan 53D-54D, 44B-45B, 40-41, 2B-56B ve 1B-28B kart çiftleri anlatılmaktadır.

53D ile 54D: Karikatürler aynıdır. Her ikisi de D tipi olduğu için arka yüzlerinin de aynı olduğu açıktır; fakat, ön yüzlerinde sarı zemin üzerindeki açıklayıcı yazılar kısmen farklıdır. Dizgi farklılığı daha belirgindir.

44B ile 45B: Karikatürler aynıdır. Her ikisi de B tipidir, bu sebeble, arka yüzleri de aynıdır; fakat, ön yüzlerinde sarı zemin üzerindeki açıklayıcı yazılar farklıdır.

40 ve 41: 40 ve 41 Numaralı kartların karikatürleri aynıdır; buna mukabil, kartların ön yüzlerinde sarı zemin üzerindeki açıklayıcı yazılar farklıdır. Bir önceki kart çiftinde (44B-45B) dikkat edilirse arka yüzleri aynı olan kartların sadece ön yüz farklılığı vardı. 40 ve 41 numaralı kartların arka yüzleri de tümüyle farklıdır. 40 numaralı kartlar arka yüzleri itibariyle (B), (C) ve (D) tipindedir. 41 numaralı kartlar ise (E) ve (F) tipindedir. Şu durumda, Aynı karikatüre sahip fakat ön ve arka yüzleri itibariyle birbirinden tamamen farklı beş çeşit kart mevcuttur.

2B ile 56B: Karikatürler ve arka yüzler aynıdır; buna mukabil, ön yüzde sarı zemin üzerindeki açıklayıcı yazılar farklıdır. Ayrıca, sadece bu kart çiftine mahsus olmak üzere 56B’nin karikatür baskısı 2B’ye göre daha küçüktür. 56B’nin karikatür baskısı küçülmesine rağmen, karikatürün kapladığı alan aynı kalmıştır. Bu durum da resim açısının genişlemesine yol açmıştır. Resim açısı genişleyince, 56B’nin sağ üst köşesinde yer alan ikinci kuşun yanında üçüncü bir kuş da karikatürdeki yerini almıştır. 2B’de sağ üst köşedeki kuşların sayısı sadece ikidir.

1B ve 28B: Karikatürler ve arka yüzler aynıdır. 1B’nin ön yüzünde sarı zemin üzerinde 100 kontör yazısı büyük; 28B’nin 100 kontör yazısı ise küçüktür ayrıca “Hazır Kart” ibaresi yer almaktadır.

Tablo – 2’de, 30 Eylül 2004 tarihine kadar çıkmış olan 100 kontör karikatürlü GSM kartlarının tam listesi çıkış sırasına göre yer almaktadır. Tabloda ayrıca karikatürlerin konuları ve karikatürlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Kesik çizgi (−) ile işaretlenen kutucuklar, o satıra denk gelen barkod tipinde kartın bulunmadığı anlamına gelmektedir. Tablodaki √ işareti ise o tipte barkodlu kartın bulunduğunu ifade eder.

Barkod farklılıkları ile beraber dikkate alındığı takdirde 100 Kontör Karikatürlü sarı siyah renkli kartların toplam sayısı 101 olacaktır.

 Tablo – 2: Barkod Tipleriyle Birlikte Karikatürlü Kartların Tam Listesi (101 adet)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.