Makale, Yazı ve İncelemeler

Makale ve Yazılar

Osmanlı Maliyesinde Varidatın Tahsil Yöntemi Olarak Fiskâl Pullar (1830-1873: Matbu Fiskâller)

Bu çalışmada, Osmanlı malî yapısında vergi ve benzeri gelirlerin tahsil yöntemi olarak kullanılan fiskâl pullar incelenmektedir. Fiskâl pullar Osmanlı maliyesinde gelirin toplanmasında…

Devamını Oku

Osmanlı Maliyesinde 1873 ‘Resm-i Damga Nizamnamesi’ ile Yürürlüğe Giren Fiskal Pullar

Bir devlet otoritesi, devlet otoritesine bağlı bir idarî birim veya belediye gibi yerel yönetim birimleri tarafından çıkartılan “vergi ve benzeri bir malî yükümlülüğün ödendiğini veya önceden ödenmiş olduğunu…

Devamını Oku

Osmanlı Maliye Tarihine İlişkin Bir Hatanın Düzeltilmesi: 1873 Malî Pul Kanunu Öncesinde Fiskal Pulların Kullanımı

Osmanlı maliye tarihi araştırmaları, bazı vergi ve harçların tahsilatında 1873 yılına değin matbu fiskâllerin, 1873 yılından itibaren de zamklı fiskâl pulların kullanıldığını belirtmektedir. Ancak bu bilgi yanlıştır…

Devamını Oku

Karikatürlerde Filateli ve Koleksiyonculuk

Bu başlık altında filateli ve koleksiyonculuk ile ilgili bu güne değin rastladığımız yerli ve yabancı karikatürleri ve tebessüm ettiren yazıları paylaşacağız. İyi eğlenceler…

Devamını Oku

Türk Pullarında Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet dönemi pullarının başlangıç târihi, üzerinde tam olarak uzlaşılamayan ve birbirinden farklı bir çok görüşün ortaya konduğu bir yapı arz etmektedir. Üzerinde fikir birliği sağlanamayan bu tartışmada 6 farklı görüş karşımıza çıkmaktadır. Bu farklı görüşler Cumhuriyet dönemi Türk pullarının başlangıcını 1920, 1921, 1922, 1923 ve 1924 yılları olarak kabul etmektedirler…

Devamını Oku

Türk Pullarında 1921-1929 Dönemi

1 Haziran 1926 târihinde tedavüle çıkan “3’üncü Londra Baskısı Posta Pulları” serisinde ise rakamların yanı sıra, pullar üzerindeki yazılar da çift lisân özelliği göstermektedir. Pulların üzerinde lâtin harfleri ile TURK POSTALARI ifadesi yer almaktadır. 14 Puldan meydana gelen bu uzun serinin 25, 50, 100 ve 200 kuruşluk Atatürk portreli olanlarında ise lâtin rakamları…

Devamını Oku

İlk Gün Zarfı Nedir?

Hemen her yerde rastlayacağımız geleneksel tanıma göre ilk gün zarfı “üzerlerine bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilk gün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarftır”. Bir başka tanıma göre posta veya anma pulunun satışa sunulduğu gün zarfa yapıştırılmak ve damgalanmak suretiyle hazırlanan zarftır…

Devamını Oku

Türkiye’de İlk Gün Zarfları

1980’lerden bu yana ülkemizde ilk gün zarflarını kurumsal olarak hazırlayan PTT’dir. 1970’ler ve önceki dönemlere baktığımızda pek çok pul tüccarının ilk gün zarfları hazırladığını görmekteyiz. Her biri, tedavüle çıkacak yeni pullar için önceden özel tasarımlı zarflar hazırlayıp, pulun tedavül günü bu pulları zarfların üzerlerine…

Devamını Oku

KKTC Pullarının Doğuşu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olduğu kabul edilen ilk pullar 27 Mart 1970 tarihinde basılmıştır. Bu tarihte Türk Cemaat Meclisi, Kıbrıs Anayasa’sının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak 5 ve 15 mils değerinde iki adet sosyal yardım pulu çıkarmıştır. Bu pullar Türk Bölgeleri arasında kurulan posta servislerinde kullanılmıştır…

Devamını Oku

Aerofilateli Nedir?

Havacılığın gelişmesi ve bunun dünya haberleşme ağı üzerindeki etkileri uçak postasının filateli ve posta tarihi açısından önem kazanmasına yol açmıştır. ‘Aerofilateli’ filatelinin hava postası ile ilgili çalışmalar üzerinde uzman olan dalıdır. Filatelistler başlangıcından bu yana, postanın hava yolu ile taşınması konusuna ilgi göstermişler ve…

Devamını Oku

Europa Cept Pulları

Europa Cept ya da günümüzdeki adıyla Europa pulları, Avrupa Posta İdareleri Birliği tarafından belirlenen bir temaya bağlı olarak, bu birliğe üye ülkeler tarafından çıkartılan pullardır. Avrupa Posta İdareleri Birliğinin “Avrupa ülkeleri arasındaki posta işlemlerinin iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve bu alandaki işbirliğinin…

Devamını Oku

1956-1959 Europa Pullarının Doğuşu

Europa pulları, Avrupa ülkelerinin posta idareleri tarafından ortak bir tema üzerine basılan pullara verilen addır. İlk olarak 1952 yılında ortaya atılan bu fikir, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (ECSC) üyesi altı ülkenin (Belçika, Fransa, Batı Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda) iştirakiyle 1956 yılında fiiliyata geçmiştir…

Devamını Oku

1960-1973 Cept Dönemi

Europa Cept ibaresinin pullar üzerinde ilk kez yer aldığı döneme geliyoruz. 1959 yılındaki Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT) ile birlikte, 1960 yılından itibaren europa pullarıeuropa cept şekline dönüşmüştür. Dönemin pullarının…

Devamını Oku

1974-1992 Cept Logolu Emisyonlar

Artık yeni bir döneme geliyoruz, 1974 yılı itibariyle ortak sembol uygulamasının terk edilip sadece ortak tema ile devam edilmesi kararı alınmıştır. Pulların CEPT konulu olduğunun belirtilmesi bakımından cept logosunun kullanılacağı açıklanmıştır…

Devamını Oku

1993’den Bugüne PostEurop Dönemi

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Devamını Oku

Europa Cept Yıllara Göre Temalar ve Katılan Ülkeler

Europa cept pulları hem içerik hem de biçimsel açıdan özel bir koleksiyondur. Başlangıcından 1973 yılına değin pullarda ortak tasarım uygulanmış, ancak 1974 yılından itibaren ortak tasarımdan vazgeçilip ortak temaya yönelinmiştir. Bu suretle, birliğe dâhil olan ülkeler belirlenen temaya bağlı kalmak koşuluyla diledikleri tasarımda pul basmaya başlamışlardır…

Devamını Oku

Damgasız Pullarımızı Nasıl Korumalı ve Saklamalıyız?

Rutubet pulun baş düşmanıdır. Rutubetli ortamlarda bulunan pullarda zaman içinde sandık (lekesine) küfüne benzer sararmalar yaşanır. Bu pulların hiç bir filatelik değeri yoktur. Pulu rutubetten korumanın yolu onun havayla olan temasının kesilmesi ile sağlanır. Pul albümleri veya pul klasörleri eğer gerekli özeni gösterirsek bunu başarmada…

Devamını Oku

Koleksiyon Parası Bol Aklı Yok Olanın İşi Midir?

Bir koleksiyonun çok mükemmel olması gerekmez, bize hitap etmesi yeterlidir. Bir şeylerin koleksiyonunu yapmaya karar verdiğimizde genelde ilk yapılan iş gelişi güzel toplamak ve özenle saklamaya çalışmaktır. Biriktirdiğimiz şeylerin sayısı arttıkça tasnif yapma ihtiyacı ortaya çıkar, çünkü sayı o kadar artmıştır ki, evimizdeki eşyalar ya da…

Devamını Oku

Kitap Ayracı Koleksiyonu

bir koleksiyoncu belirli dönemlerde koleksiyona ara vermiş olsa bile her zaman için potansiyel bir tehlikedir. Evi her an darmadağın edebilir, kolilerde saklı olanları bir anda ortaya çıkartıp evde bir kaos ortamı yaratabilir, daha da kötüsü her gün eklenen yeni numuneler ile bu kaos ortamını bir cehenneme çevirebilir….

Devamını Oku

Tematik Pul Koleksiyonculuğu

Pul koleksiyonculuğunda en yaygın tür tematik koleksiyonlardır. Tematik koleksiyon, seçilen tema neyse bütün memleketlerin o konudaki pullarının belirli bir düzen içinde toplanmasıdır. Tematik koleksiyonculuğun yaygın olmasının sebebi pul sevgisinin millî hudutları aşmasıdır. Bütün memleketlerin pullarını toplamak…

Devamını Oku

Çiçek Temalı Cumhuriyet Pulları

Ülkemizde tematik pullar 1980’lerde biraz kıpırdanmaya başlamış ve 90’ların ikinci yarısından itibaren dünya standartlarında güzel temalar işlenmiştir. Son dönem Türk pulları gerçekten güzel örnekler sergilemektedir. Fakat geçmişteki emisyon programlarının kısırlığı sebebiyle tematik pullarımız sayıca hâlâ yetersizdir…

Devamını Oku

Çiçek Temalı KKTC Pulları

Kıbrıs Türkleri 1974 yılında Bağımsız Kıbrıs Türk Yönetimini kurmuşlar, 1975-1983 yılları arasında da Kıbrıs Türk Federe Devletini (KTFD) ilân etmişlerdir. 15 Kasım 1983’de KTFD Meclisinin oy birliği ile aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulmuştur. Biz tümünü KKTC olarak değerlendiriyoruz. KKTC’nin tedavüle çıkarttığı…

Devamını Oku

Kuş Temalı Cumhuriyet Pulları

Kuş temalı pullarımızın ilki 1959 tarihli “Kuş Resimli Uçak Posta Serisi”dir. Bu seri aslında kuş temasından ziyade uçak temasında yer alacak pullardan meydana gelir. 6.Uçak serisi…

Devamını Oku

Kuş Temalı KKTC Pulları

KKTC Posta İdaresi ilk kuş temalı pulları 1983 yılına aittir. 4 puldan ibarettir ve baskısı bitişiktir; geleneksel 26×41 mm ölçülerine sahip olan pulların baskı adedi 150.000’dir…

Devamını Oku

Kazı Kazan Kartı Koleksiyonu

Hemen kazan kartı koleksiyonu ülkemizde çok yaygın bir koleksiyon değildir. Fakat yine de şans oyunlarına ilişkin yapılan koleksiyonlar içinde, “Millî Piyango”dan sonra ikinci sırada…

Devamını Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.