Makale, Yazı ve İncelemeler

Osmanlı Maliyesinde Varidatın Tahsil Yöntemi Olarak Fiskâl Pullar (1830-1873: Matbu Fiskâller)

Bu çalışmada, Osmanlı malî yapısında, vergi ve benzeri gelirlerin tahsil yöntemi olarak kullanılan fiskâl pullar incelenmektedir. Fiskâl pullar Osmanlı maliyesinde gelirin toplanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Fiskâl pullar koleksiyoncuların ilgisine mazhar olmakla birlikte, maliye bilimi açısından tarihi süreç haricinde hiç incelenmemiş bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Amacımız bu konudaki eksikliği filatelik bilgiyle harmanlayıp maliye bilimi açısından değerlendirmektir. Bu amaca uygun olarak öncelikle Türk pullarında dönemler kısaca anlatılmakta ardından Osmanlı matbu fiskâl pulları ele alınmaktadır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında filatelik kaynaklar ile maliye tarihi kaynakları arasında uyumsuzlukların olduğu görülmüştür. Somut bulgulara dayanarak, maliye tarihi kaynaklarında, fiskâl pulların tarihi süreciyle ilgili önemli hataların olduğu tesbit edilmiştir.

(Yukarıda özeti yer alan makalenin tamamına aşağıda linki verilen Dergi Park adresinden PDF dosyası şeklinde ulaşılabilir)

http://tursbad.hku.edu.tr/tr/download/article-file/840561

Revenue Stamps as a Method of Collecting Income in the Ottoman Financial System (1830-1873: Impressed Duties)

In this text, Revenue Stamps which are used as a method of collecting taxes and similar incomes in Ottoman financial structure are examined. Revenue stamps played an important role in collecting income in Ottoman finance. Although revenue stamps have a great interest among collectors, they appear as an area that has never been examined in terms of the science of public finance except for the historical process. Our aim is to compare the deficiencies in this subject with philatelic knowledge and to evaluate it in terms of public finance. In accordance with this purpose, firstly the periods of Turkish stamps are explained briefly and then Ottoman revenue stamps are examined. In the later stages of the study, it was observed that there were mismatches between philatelic sources and the sources of public finance history. Based on the concrete findings, it has been found that there are important errors in the sources of public finance history related to the historical process of fiscal stamps.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.