1921-1929 Dönemi

1924 Yılı Türk Pulları

1924 – Lozan Sûlh Anlaşması Hatıra Serisi


İsfila nr.1129-1136 – Pulko nr.980-987 – Michel nr. 799-806 – Scott nr.625-632 – Pulhan nr.957-964
Dantel: [12]

24 Temmuz 1923’de İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Barış Antlaşmasına istinaden hazırlanmış, sekiz puldan meydana gelen anma serisidir. 1 Ocak 1924’de tedavüle çıkan bu hatıra serisi Düyun-u Umumiye Matbaası tarafından elli pulluk tabakalar hâlinde basılmış ve sadece 15 gün süreyle satışa sunulmuştur. 15.01.1924 akşamı ise tedavülden kaldırılmıştır.

Pulların en önemli özelliği Atatürk resimli ilk seri olmasıdır. Harf inkılabı henüz gerçekleşmediği için pullar eski Türkçe hazırlanmış; buna karşın, valörler için çift lisan kullanılmıştır. Atatürk portresinin hemen arkasında ise Sakarya nehri üzerinde bulunan Jüstinyen (Justinianos) köprüsü yer almakta ve güneşin Sakarya üzerinden doğduğu sembolize edilmektedir.

Puların tabında taş baskı tekniği kullanılmıştır. Serinin üç büyük pulu olan 50, 100 ve 200 kuruş valörlü olanlar, sırasıyla: 41.000, 26.000 ve 25.000 adet basılmıştır. Dolayısıyla serinin tirajı 25.000’dir.

Yukarıda 13/01/1924 İzmir (Smyrne) damgalı antetli zarf üzerinde 5 küçük valörü yer almaktadır. Damgalar maalesef açığa vurulmuş. Bu görünüm pulların mühürlü zarf üzerine sonradan eklendiği hissini uyandırsa da, 5 ve 7 ½ kuruş valörlü olanlarda damganın bandalet üzerine vurulmuş olması bu şüpheyi telâfi edecek cinsten olduğunu ve antetli kağıdı hazırlayan şahsın pulların görünümünün bozulmasını arzu etmemiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Zarfın üzerinde ise “büyük halifemiz Abdülmecid hazretleri kayıkta” ibaresi yer almaktadır.

Yanda 7 ½ kuruş valörlü pulun bandaletine vurulan 13.1.1924 tarihli İzmir damgası yer almaktadır.

Aşağıda ise 13/01/1924 tarih ve zarf üzerinde Galata damgalı Sulh serisi yer almaktadır.


1924 – İkinci Ayyıldız


İsfila nr.1137-1147 – Pulko nr.959-969 – Michel nr. 826-835 – Scott (katalog dışı) – Pulhan nr.939-949
Dantel: [10¾]

açıklamalar yakında girecek


1924 – Üçüncü Ayyıldız


İsfila nr.1148-1157 – Pulko nr.970-979 – Michel nr. 836-842 – Scott (katalog dışı)  Pulhan nr.950-956
Dantel: [12]

açıklamalar yakında girecek


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.