GSM Kartları

Turkcell 2002 Dünya Kupası – 250 Kontör Hazır Kart (84 Kart)

2002 Dünya Futbol Şampiyonası hatırasına çıkartılan ve ön yüzünde Türk Millî Futbol Takımı’nın şampiyonada yaptığı maçlardan enstantaneler bulunan kartların tamamı 250 kontör olarak hazırlanmış ve sert karton üzerine baskı yapılmıştır. Bu seriye ait 11 kart aşağıda yer almaktadır.

Kısa serisi on bir adet olan kartların arka yüzlerindeki farklılıklar dikkate alındığında bu koleksiyon 84 karta ulaşmakta; böylece uzun seri meydana gelmektedir. Bu makalenin sonunda yer alan tabloda kartların tam listesi (uzun seri) yer almaktadır. 2002 Dünya Kupası serisi biraz karmaşık bir yapıya sahip olsa da, bu yazıda serinin içerdiği tüm varyeteler resimler yardımıyla ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

KARTLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıdaki açıklamalar kartların arka yüzlerindeki farklılıklara ilişkindir.

A) 1, 2, 3 ve 4 Numaralı Kartlara İlişkin Açıklamalar

Ön yüzleri tek tip olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı kartlar, arka yüzleri itibariyle, iki farklı gruptan meydana gelir.

Birinci grup, ilk basılanlardır ve hediye kontörü bulunmamaktadır. Fakat barkod farklılığı söz konusudur. Barkodların biri kalın diğeri ince olmak üzere iki tipte basılmıştır.

Birinci Grup – Kalın ve İnce Barkod

İlk dört kartın ikinci grubu, “kontör” ve “Cell Bebek” hediyeli olanlardır. Hepsi kalın barkodludur ve kartların arka yüzünde hediye kontörlerin son kullanma tarihi turuncu zemin üzerinde 31.12.2003 olarak belirtilmiştir. Hediye kontörler 5, 10, 25 ve 50 olarak basılmıştır.

İkinci Grup – Hediye Kontörlü Kartlar

Ancak şunu belirtmeliyiz ki, uzun seri olarak belirttiğimiz 84 sayısına “Cell Bebek” hediyeliler dâhil edilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi çok nadir çıkan bir kart olmasından ötürü tamamlanmasının mümkün görünmemesidir. İkinci ve asıl sebep ise nadir olma özelliğinden ötürü hangi kartlara “Cell Bebek” hediyesi basıldığının tesbit edilmesinin mümkün olamayışıdır. Görmediğimiz bir baskıyı, tahminen olması gerekir düşüncesiyle kataloğa almamız mümkün değildir. Koleksiyonumuzda sadece 1 numaralı kartın “Cell Bebek” hediyelisi bulunmaktadır.

“Cell Bebek” hediyeliler dikkate alınmadığı takdirde, eğer koleksiyon diğer tüm varyeteleri barındırmak suretiyle yapılacaksa, ilk dört kartın her birinden altışar adet varyasyon oluşmuştur.

Şöyle ki:

1- Hediyesiz kalın barkod

2- Hediyesiz ince barkod

3- 5 kontör hediyeli

4- 10 kontör hediyeli

5- 25 kontör hediyeli

6- 50 kontör hediyeli

Bu liste tablodan da görülebilir.

B) 5, 6 ve 7 Numaralı Kartlara İlişkin Açıklamalar

5, 6 ve 7 numaralı kartlar da iki farklı grup teşkil eder. Ön yüzleri tek tip olup, asıl farklılıklar yine arka yüzdedir. Her iki baskının da hediye kontörleri bulunmakla beraber; birinci grupta kontör hediyelerinin son kullanma tarihi belirtilmemiştir. Diğer bütün kartlarda olduğu gibi bu grup da 5, 10, 25 ve 50 kontör hediyeli olarak basılmıştır.

Birinci Grup – Tarihsiz 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

Kontör hediyesinin son kullanma tarihi 31.12.2003 olarak belirlenen kartlar, ikinci grubu meydana getirir. Yine her biri için 5, 10, 25 ve 50 kontör hediyeli kartlar mevcuttur. Birinci gruptan tek farklılığı hediyelere ilişkin son kullanma tarihi olarak 31.12.2003’ün belirtilmiş olmasıdır.

İkinci Grup – 31.12.2003 Son Kullanma Tarihli 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

Bu şekilde 5, 6 ve 7 numaralı kartların her birinden sekizer adet varyasyon oluşmuştur. Şöyle ki;

1- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 5 kontör hediyeli

2- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 10 kontör hediyeli

3- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 25 kontör hediyeli

4- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 50 kontör hediyeli

5- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 5 kontör hediyeli

6- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 10 kontör hediyeli

7- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 25 kontör hediyeli

8- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 50 kontör hediyeli

Bu liste tablodan da görülebilir.

C) 8 Numaralı Karta İlişkin Açıklamalar

8 Numaralı kart üç grup basılmıştır. Ön yüzlerde her hangi bir farklılık bulunmamaktadır. Farklılıklar yine arka yüzdedir.

Birinci grup kartların arka yüzlerinde 5, 10, 25 ve 50 kontör hediyelerinin son kullanma tarihi belirtilmemiştir. İkinci grupta, (5, 10, 25 ve 50) kontör hediyelerinin son kullanma tarihi 31.12.2003; üçüncü grupta ise (5, 10, 25 ve 50) kontör hediyelerin son kullanma tarihi 31.03.2004 olarak belirtilmiştir.

Birinci Grup – Tarihsiz 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

İkinci Grup – 31.12.2003 Son Kullanma Tarihli 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

Üçüncü Grup – 31.03.2004 Son Kullanma Tarihli 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

Böylece 8 numaralı kartın 12 değişik varyasyonu (tipi) oluşmuştur, şöyle ki:

1- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 5 kontör hediyeli

2- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 10 kontör hediyeli

3- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 25 kontör hediyeli

4- Turuncu zemin üzeri tarihsiz, 50 kontör hediyeli

5- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 5 kontör hediyeli

6- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 10 kontör hediyeli

7- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 25 kontör hediyeli

8- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 50 kontör hediyeli

9- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 5 kontör hediyeli

10- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 10 kontör hediyeli

11- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 25 kontör hediyeli

12- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 50 kontör hediyeli

D) 9, 10 ve 11 Numaralı Kartlara İlişkin Açıklamalar

Bu kartlar iki grup olarak basılmıştır. Ön yüzlerde her hangi bir farklılık bulunmamaktadır. Farklılıklar arka yüzdedir.

Birinci grup kartların arka yüzlerinde 5, 10, 25 ve 50 kontör hediyelerinin son kullanma tarihi 31.12.2003; ikinci grupta ise kontör hediyelerin son kullanma tarihi 31.03.2004 olarak belirtilmiştir.

Birinci Grup – 31.12.2003 Son Kullanma Tarihli 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

İkinci Grup – 31.03.2004 Son Kullanma Tarihli 5-10-25-50 Kontör Hediyeli

Böylece 9, 10 ve 11 numaralı kartın 8 değişik varyasyonu (tipi) oluşmuştur, şöyle ki:

1- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 5 kontör hediyeli

2- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 10 kontör hediyeli

3- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 25 kontör hediyeli

4- Turuncu zemin üzeri 31.12.2003 son kullanma tarihli, 50 kontör hediyeli

5- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 5 kontör hediyeli

6- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 10 kontör hediyeli

7- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 25 kontör hediyeli

8- Turuncu zemin üzeri 31.03.2004 son kullanma tarihli, 50 kontör hediyeli

***

ÖZET BİLGİ

Aşağıdaki tabloda kesik çizgi (−) ile işaretlenen kutucuklar, o satır ve sütuna denk gelen tipte kartın bulunmadığı anlamına gelirken; √ işaretliler o tipte kartın bulunduğunu ifade eder. Cell Bebek hediyeli kartlar ise (CB) ile ifade edilmiştir. “Cell Bebek” sadece 1 numaralı kartta rastlanmıştır, diğerlerinin de olma ihtimali vardır, fakat rastlanmadığı için soru işareti konulmuş ve hiçbiri toplam sayıya dâhil edilmemiştir.

1 Numaralı Kart: 3 Haziran 2002, Hasan Şaş 45. dakikadaki muhteşem volesiyle Türkiye’yi 1-0 öne geçiriyor. Maçın Skoru: Türkiye 1 – Brezilya 2

2 Numaralı Kart: 9 Haziran 2002, Emre 56. dakikada Türkiye’yi 1-0 öne geçiren golü atıyor. Maçın Skoru: Türkiye 1 – Kostarika 1

3 Numaralı Kart: 9 Haziran 2002, Emre gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşmaya koşuyor. Maçın Skoru: Türkiye 1 – Kostarika 1

4 Numaralı Kart: 13 Haziran 2002, Ümit Davala rakibin ender ataklarından birini kesiyor. Maçın Skoru: Türkiye 3 – Çin 0

5 Numaralı Kart: 18 Haziran 2002, Türkiye’nin galibiyet golü 12. dakikada Ümit Davala’dan. Maçın Skoru: Türkiye 1 – Japonya 0

6 Numaralı Kart: 18 Haziran 2002, Ümit Davala’nın golü ardından Millîlerimizin sevinci. Maçın Skoru: Türkiye 1 – Japonya 0

7 Numaralı Kart: 22 Haziran 2002, İlhan’ın golü Millîlerimize yarı final sevincini yaşatıyor. Maçın Skoru: Türkiye 1 – Senegal 0

8 Numaralı Kart: 29 Haziran 2002, Hakan Şükür 1. dakikadaki golüyle Dünya Kupaları tarihinin en hızlı golünü kaydetti. Maçın Skoru: Türkiye 3 – Güney Kore 2

9 Numaralı Kart: 29 Haziran 2002, 13. dakikadaki Türkiye’nin ikinci golü İlhan Mansız imzalı. Maçın Skoru: Türkiye 3 – Güney Kore 2

10 Numaralı Kart: 29 Haziran 2002, Rüştü’nün yıllarca konuşulacak kurtarışı. Maçın Skoru: Türkiye 3 – Güney Kore 2

11 Numaralı Kart: 29 Haziran 2002, İlhan Mansız 32. dakikada Türkiye’nin üçüncü golünü atarken. Maçın Skoru: Türkiye 3 – Güney Kore 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.