Aycell

AyCell İkinci Emisyon

31 Aralık 2005 tarihine kadar geçerlilik süresi olan Aycell ikinci emisyon seri, tıpkı birinci emisyonda olduğu gibi 100, 250, 500 ve 750 kontör kartlardan meydana gelmektedir. Bu emisyonda da 1000 kontörlük kart basılmamıştır. 100 kontör kartın üzerinde Aycell’in logosu olan “çift yıldızlı hilâlden” bir adet, 250 kontörde iki adet, ilh. bulunmaktadır.

750, 500 ve 250 Kontör Kartların Arka Yüzlerine İlişkin Etüd

Bu kartların arka yüzlerinde üst kısımda mavi, siyah ve kırmızı çentikler bulunmaktadır. 750 kontör kartın arka yüzündeki çentik mavi renklidir, 500 ve 250 kontör kartların arka yüzleri siyah çentiklidir, 100 kontör kartlarda ise siyah ve kırmızı çentik görülmüştür. 750, 500 ve 250 kontör kartların arka yüzlerine ilişkin örnek resimler aşağıda yer almaktadır.

Bu üç karta ilişkin tesbit edebildiğimiz fazla örnek bulunmamaktadır. Fakat 750, 500 ve 250 kontör kartların fazla varyetesinin olmadığını düşünmekteyiz. Sektöre geç giren Aycell’in diğer operatörler gibi geniş bir pazarı olmadığı için, 2004 sonu ve 2005 yıllarında kullanımda olan bu yüksek kontörlü kartlardan fazla basılmamış olma ihtimali yüksektir; kaldı ki Nisan 2004’de İtalyan GSM operatörü Aria ile birleşme kararı almasından ötürü bu kartların basımının devam etmediği açıktır. Bununla birlikte 100 kontör kartlara ilişkin epey varyete söz konusudur.

100 Kontör Kartların Arka Yüzlerine İlişkin Etüd

100 Kontör kartlarda hem kırmızı hem de siyah çentiklilere rastlanmıştır. Aşağıda yaptığımız etüdde ele alacağımız varyeteler abartılı görülebilir; daha evvelki yazılarda ifade ettiğimiz üzere GSM kartlarında genellikle belirgin farklılıklara temas etmekteyiz, ancak Aycell’in kısa ömürlü olması ve tedavüle çıkartılan kart sayısının çok az olması nedeniyle tesbit edebildiğimiz tüm varyeteleri emisyon sırasıyla burada sunmak istiyoruz.

A – Kırmızı Çentikli 100 Kontör Kartlarda Rastlanan Varyeteler

#1 Numaralı kartta barkodun hemen üzerindeki kart dolum şifresini oluşturan rakamlar diğerlerine göre daha uzundur, barkodun altında yer alan kart seri no’su #3 ve #4 numaradakilerle aynı ebatta olsa da kalın “bold” karakterle yazılmıştır.

#2 Numaralı kartın seri no’su diğer üçünden farklı olarak dijital karakterlidir. Ayrıca kart dolum şifresinin kazınan kaplaması dalgalı şekliyle #4 numaradakine benzemekle birlikte, farklı olarak kalın siyah çerçevelidir. #3 numaralı kartın kazınan kısmı ise düz simli kaplamadır.

A – Siyah Çentikli 100 Kontör Kartlarda Rastlanan Varyeteler

Siyah çentikli 100 kontör kartlarda tesbit edebildiğimiz varyete sadece 2 adettir. #1 Numaralı kartta barkodun altında yazılı olan seri no dijital karakterlidir, #2 numaralı kartın seri no’su ise daha oval karakterli rakamlardan meydana gelmektedir. Ayrıca #1 no’lu kartın barkodu 33 mm, #2 nolu kartın barkodu ise 28 mm ebadındadır.

İkinci Emisyon Kartlara İlişkin Önemli Bir Özellik

(Yıldızlı Kartlar)

Aycell’in 2’nci ve son emisyonunda kart seri numaralarının son iki rakamında, her 99’da bir (aslında her 100 kartta bir) sağ alt köşede yıldız işareti vardır. Bu gelenek, sonrasında Avea kartlarına da taşınmıştır. Avea Birinci Emisyon kartlarında seri no’su 24 ile biten her karta yıldız atılmıştır. Bu bahis ve bolca örnek Avea kartlarıyla ilgili kısımda yer alacaktır. Koleksiyonumuzda, Aycell’in yıldızlı GSM kartlarından 2 örnek bulunmaktadır bunlardan biri 100 kontör diğeri 250 kontör karttır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.