FDC 1955

26 Eylül 1955 – Beynelmilel X. Yol Kongresi

26 Eylül 1955 – Beynelmilel X. Yol Kongresi

İsfila nr.1852-1854 – Pulko nr.1709-1711 – Michel nr.1448-1450 – Scott nr.1179-1181 – Pulhan nr.1641-1643

İsfila FDC nr.28

Serinin tirajı 100.000 adettir (İsfila, 2016:220). İlk gün tarihli özel posta damgası ile İstanbul Posta merkezinde 4.648 seri damgalanmıştır (Pulhan, 1973:406).

Beynelmilel Yol Kongreleri

Uluslararası ve ulusal kara ve deniz yolu ulaştırma sisteminin plânlanması, hava alanları ve hava trafiğinin plânlanması, yol projelerinin oluşturulması, yol inşası ve onarımı konusundaki tecrübelerin paylaşımı, bu projelerin yönetimi ve en önemlisi finansmanı konularının ele alındığı uluslararası yol kongreleri 1930’lu yıllarda düzenlenmeye başlamıştır.

Ulaşabildiğimiz en eski kongre 1937 yılında Budapeşte’de düzenlenendir. 26 Ekim 1937 tarihli kongrede ana gündem maddeleri, merkezi Budapeşte olan İstanbul-Londra bağlantısını sağlayan kara yolunun inşası ve Balkanlardaki yol şartlarının tetkikidir. [1] Beynelmilel yol kongreleri ikinci dünya savaşının bitimiyle birlikte düzenli olarak toplanmış ve günümüze değin devam etmiştir.

X. Beynelmilel Yol Kongresi

26 Eylül-2 Ekim 1955 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen X. Beynelmilel Yol Kongresinde ele alınacak konular 6 madde hâlînde sıralanmıştır, bu mevzular[2]

1- Yollar ve hava meydanları kaplamaları
2- Yol zemini
3- İktisadî (düşük maliyetli) yollar
4- Trafik ihtiyaçları bakımından yol
5- Yol çalışmalarında finansman ve rantabilite
6- Şehir yolları ve şehir içi trafiği

37 Ülkeden [3] 1132 delegenin katıldığı [4] İstanbul’daki kongreye teknisyenler 73 adet rapor sunmuşlardır. [5] Türk delegasyonunun 137 kişi ile katıldığı kongrede üç tip delege mevcuttur. Bunlar hükûmet, umumî teşekküller delegeleri ve şahsî üyelerdir. [6]

Kongrenin 27 Eylül tarihinde düzenlenen “Trafik bakımından yolun karakteristikleri” başlıklı ikinci kısmın ikinci toplantısında şehirlerarası trafik düzenlemesine ilişkin dikkat çekici görüşler ortaya konmuştur. Buna göne, “Trafik şeritlerini ayırmak, virajlardaki yolları göstermek üzere şerit, yanıp söner işâret, ışığı aksettiren çivi ve kedi gözünün faydalı birer sistem olduğu, karanlıkta levhaların görülebilir şekle sokulması gerektiği, yol boylarınca lüzumlu talimatı muhtevi telefon kulübeleri ve ilk yardım istasyonlarının kurulması gerektiği, kışın yol şebekelerinin durumu hakkında şoförlere bilgi vermek amacıyla Yollar Hava Servisinin ihdas edilmesi gerektiği ve yollar boyunca otel, pansiyon ve kahvelerin yapılması gerektiği” vurgulanmıştır. [7] Kongreye sunulan teknik komite raporları üzerinde yapılan görüşmeler 1 Ekim tarihine kadar devam etmiş, kapanış toplantısı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. [8]

________________________________

[1]Beynelmilel yol KongresiCumhuriyet Gazetesi, 27 Birinciteşrin [Ekim] 1937, sayı:4834, s.3.
[2]Beynelmilel X. Yol Kongresi Bu Ay Toplanıyor” Türkiye Mühendislik Haberleri, Eylül 1955, s.31-33.
[3]Yol Kongresi” Cumhuriyet Gazetesi, 26 Eylül 1955, s.2.
[4] “10 uncu Yol Kongresi” Cumhuriyet Gazetesi, 27 Eylül 1955, s.5. Milliyet gazetesinin haberine göre katılan delege sayısı 622 kişidir, bkz. “Beynelmilel onuncu yol kongresi bu gün açılıyor” Milliyet Gazetesi, 26 Eylül 1955, s.3.
[5] Naci Yurtluk “XI.Beynelmilel Yol Kongresi Çalışma ProgramıTürkiye Mühendislik Haberleri, Mart 1960, s.16.
[6]  Milliyet Gazetesi, 26 Eylül 1955, s.1.
[7] Halit Kıvanç, “Yol kongresini bir cep radyosu ile de tâkip edebilirsiniz” Milliyet Gazetesi, 28 Eylül 1955, s.3.
[8] “Onuncu yol kongresi dün törenle kapandı” Cumhuriyet Gazetesi, 2 Ekim 1955, s.1, 7.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.