FDC 1955

22 Ekim 1955 – Nüfus Sayımı

22 Ekim 1955 - Nüfus Sayımı İsfila nr.1855-1858 – Pulko nr.1712-1715 – Michel nr.1451-1454 – Scott nr.1182-1185 – Pulhan nr.1644-1647 İsfila FDC-P PTT'nin seriye mahsus ilk gün damgası hazırlamad...
Read More