FDC 1955

28 Ağustos 1955 – 18’inci Beynelmilel Askerî Tababet Kongresi

28 Ağustos 1955 – 18’inci Beynelmilel Askerî Tababet ve Eczacılık Dokümantasyon Ofisi Kongresi

İsfila nr.1831-1832 – Pulko nr.1688-1689 – Michel nr.1427-1428 – Scott nr.1158-1159 – Pulhan nr.1620-1621

İsfila FDC nr.23

Askeri Tababet Kongresi hatırasına tedavüle çıkarılan serinin tirajı 100.000 adettir. 1.708 adedi (Pulhan, 1973:400) pulların tedavüle çıktığı gün damgalanıp iptal edilmiştir. Başta yer alan Kamer Arıkan zarfının tirajı 500 adettir (Kamer, 1969:41). Kamer zarfında yaralı Türk askerine yardım eden hemşire figürü işlenmiş, arka plânda ise Kızılay çadırı ve amblemine yer verilmiştir. İstanbul Filatelist Kulübü zarfında ise tıbbın simgesi olan yılan figürü kullanılmıştır.

Yılan figürü Antik Yunan’ın Tıp Tanrısı Asklepios‘dan gelmektedir. Asklepios’un heykel ve resimlerinde elinde hep  tıbbın simgesi olan yılan dolanmış asa yer alır. Bu bakımdan hayat ağacı’nı sembolize eden dala sarılmış yılan figürü tıp alanının sembolü olarak günümüze değin gelmiştir. [1]

Askerî Tababet Kongreleri

Askeri hekimlik, İkinci Dünya Savaşından sonra uzmanlaşmıştır. Tıp fakültelerinde karşılığı olmayan bu uzmanlık dalının askerlik formasyonu gerektirdiği ve askerî hekim yetiştiren ihtisas akademilerinin kurulması gerektiği düşünülmektedir. Bu sebeble hemen her ülkede askerî hekim yetiştiren tıp akademileri kurulmuştur. A.B.D’de ‘Uniformed Services University of the Health Sciences’ üniversitesi askerî doktor yetiştirirken, Walter Reed Army Medical Center gibi birçok Askeri Tıp Akademisi vardır. Benzer Askeri Tıp Akademileri Avrupa ülkelerinde, Rusya’da ve birçok ülkede kurulmuştur. [2] Ülkemizde de Gülhane Askerî Tıp Akademisi 1908 – 2016 yılları arasında bu görevi üstlenmiştir.

Pullara ve İlk Gün Damgasına Konu Olan 18. Askerî Tabâbet Kongresi

Askerî Tababetin önem kazanmasıyla bu alanda düzenlenen kongreler ikinci dünya savaşının ardından hız kazanmıştır. 1955 yılında 18’incisi düzenlenen “Beynelmilel Askeri Tababet ve Eczacılık Dokümantasyon Kongresi” İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kongre 28 Ağustos 1955 Pazar günü saat 17 de Yıldız Sarayı Şale Köşkünde düzenlenen merasimle açılmıştır. Protokol ziyaretlerini takiben toplantılar İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 30 Ağustos zafer bayramı münasebetiyle bir gün ara verilen kongre 2 Eylül Perşembe günü son bulmuştur.[3]

120 Yabancı delegenin katıldığı kongrede ilk olarak “harp esnasında sağlık hizmeti” mevzuu görüşülmüştür. [4] Kongrenin takip eden oturumlarında ise “ordularda askerî hekim tedariki hususundaki müşkülât” mevzuu hakkında Tümgeneral Prof. Dr. Burhanettin Tuga’nın hazırlamış olduğu rapor üzerinde çalışılmıştır. [5]

Kongrenin açılışında İstiklâl Marşımız dinlenirken Cumhuriyet Gazetesi 29.8.1955, s.1.

Her Pulun Bir Hikâyesi Vardır !

________________________________

[1] “Tıp ve Sağlık Sembolü Olarak Yılan” https://okuryazarim.com/tip-ve-saglik-sembolu-olarak-yilan/ (erişim tarihi: 20.01.2018); Ayrıca bkz. Ahmet Girgin, “Tıp Sembolü – Kadüse” http://www.felsefetasi.org/tip-sembolu-kaduse/ (erişim tarihi: 20.01.2018).
[2] Metin Özata, “Askeri Tababetin Önemi” http://www.astibder.org/askeri-tababetin-onemi/ (erişim tarihi: 20.01.2018)
[3] “Beynelmilel Askerî Tababet ve Eczacılık kongresi açıldı” Cumhuriyet Gazetesi, 29 Ağustos 1955, s. 1, 7; “Milletlerarası Askeri Tababet Kongresi Toplanıyor” Milliyet Gazetesi, 17 Ağustos 1955, s.4.
[4] “Askerî Tabâbet ve Eczacılık Kongresinin Çalışmaları” Milliyet Gazetesi, 30 Ağustos 1955, s.2.
[5] “Askerî Tababet ve Eczacılık kongresinin dünkü çalışmaları” Milliyet Gazetesi, 1 Eylül 1955, s.3.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.