Site Kullanım Koşulları

Koleksiyon odası içerisindeki tüm bilgilerin (metinler, resimler vs.) kısmen veya tamamen kopyalanarak basılı materyal haline getirilmesi, basılı materyaller içerisinde kullanılması, başka web sayfalarında yeniden sunulması, görsellerin kişisel bilgisayara indirilmesi haricinde web sitelerinde veya sosyal medyada ticarî amaçla kullanılması, e-posta aracılığıyla veya başka şekillerde dağıtılması, transfer edilmesi yayın hakları (copyright) ihlâlidir. Bu tür ihlâller tespit edildiğinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince derhal yasal başvurular gerçekleştirilecek, tazminat taleplerinde bulunulacaktır. Lütfen etik ilkelerine uyunuz. Yaptığınız alıntılar için dipnot ve kaynak kullanımına özen gösteriniz.