Makale, Yazı ve İncelemeler

Osmanlı Maliye Tarihine İlişkin Bir Hatanın Düzeltilmesi: 1873 Malî Pul Kanunu Öncesinde Fiskal Pulların Kullanımı

Osmanlı maliye tarihi araştırmaları, bazı vergi ve harçların tahsilatında 1873 yılına değin matbu fiskâllerin, 1873 yılından itibaren de zamklı fiskâl pulların kullanıldığını belirtmektedir. Ancak bu bilgi yanlıştır. Filatelik araştırmalar sayesinde 1873 öncesinde de fiskâl pul örnekleri olduğunu bilmekteyiz. Kaynaklarda ifade edildiği gibi fiskâl nitelikli zamklı pullar 1873 ve sonrasında değil çok daha öncesinden itibaren tedavüle çıkartılmış ve kullanılmıştır. İlk fiskâl nitelikli pul uygulamasının başlangıcı, maliye tarihi araştırmacıları tarafından 1873 (fiilen 1875) olarak belirtilse de, 1859 yılı ve sonrasına ait tahsilat aracı olarak kullanılan 720’nin üzerinde fiskâl pul örneği bulunmaktadır. Bu çalışmada tüm maliye tarihi araştırmalarında yer alan bu ortak hatanın tesbiti yapılmakta, 1859 sonrasında tedavüle çıkartılan fiskâl pulların bilinen tam listesi ve hangi vergiler için kullanıldığına dair bilgiler sunulmakta ayrıca görsellerine de yer verilmektedir.

(Yukarıda özeti yer alan makalenin tamamına aşağıda linki verilen adresten PDF dosyası şeklinde ulaşılabilir)

Osmanlı Maliye Tarihine İlişkin Bir Hatanın Düzeltilmesi: 1873 Malî Pul Kanunu Öncesinde Fiskal Pulların Kullanımı

Correction of an Error Related to Ottoman Fiscal History: The Use of Revenue Stamps Before the Stamp Law of 1873

Ottoman fiscal history researches indicate that the impressed duties were used for collection of some taxes and duties until 1873, gummed revenue stamps were in use after 1873 stamp law. However, this information is incorrect. Thanks to the philately research, we know that there were examples of revenue stamps before 1873. As stated in the sources, the revenue stamps are not issued in 1873 and beyond, they had been put into circulation and used much earlier. Although the beginning of the first revenue stamp application was designated as 1873 (de facto 1875) by financial history researchers, there are more than 600 revenue stamp samples used as a collection instrument for 1859 and later. In this study, this common error in all fiscal history researches is determined, a complete list of known fiscal stamps issued after 1859 and information about the taxes they were used are presented and their visuals are also included.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.