1921-1929 Dönemi

1926 Yılı Türk Pulları

1926 – Üçüncü Londra Baskısı Posta Pulları


İsfila nr.1158-1171 – Pulko nr.988-1001 – Michel nr. 843-856 – Scott nr.634-647 – Pulhan nr.965-978
Dantel: [12] – Tiraj: 950.000

açıklamalar yakında girecek


1926 – Üçüncü Londra Baskısı Takse Pulları


İsfila nr.1172-1176 – Pulko nr.1002-1006 – Michel nr. (Postomarken) 52-56 – Scott nr.J92-J96 – Pulhan nr.979-983
Dantel: [12] – Tiraj: 100.000

Londra’da Bradbury, Wilkinson Co. Matbaası tarafından 100’lük tabakalar hâlinde basılan ve beş adet puldan meydana gelen serinin tirajı 100.000 adettir. Çelik gravür baskı tekniği (taydus baskı usulü) [1] kullanılmıştır. 1926 yılında tedavüle çıkan serideki pulların tasarımını Ressam Ali Sami Bey yapmıştır. Londra’da basılan üçüncü seri pullar (Üçüncü Londra Serisi) ile birlikte basılmıştır. Bu yüzden Üçüncü Londra Takse Pulları olarak anılmaktadır.

Kızılırmak Demiryolu Köprüsü
Kızılırmak Demiryolu Köprüsü

Üçüncü Londra Serisi için sipariş verilen pullar beş tip resim üzerine tertip edilmiştir. Bu pulların dört tanesi posta pulları için (Üçüncü Londra Serisi) bir tanesi de takse pulları için kullanılmıştır. Takse Serisi için hazırlanan pullarımızın üzerinde Kızılırmak köprüsü bulunmaktadır.[2]

Yandaki târihi resimde Kızılırmak Demiryolu Köprüsü yapım çalışması yer almaktadır. Fotoğrafın üzerine el yazısıyla  düşülen notta şöyle diyor: Bey değirmeni, köyleri 8/3/1926.[3]

Seride yer alan pullar, pul yokluğundan dolayı 1930 ve 1931 senelerinde posta pulu olarak da kullanılmıştır.

________________________________

Dipnotlar

[1] “Taydus yöntemi ile değerli kâğıt basımı çelik merdane veya levha ile yapılır. Basılacak değerli kâğıdın kompozisyonu çelik oyma kalemi ile yumuşak çeliğe hak edilir. Elde edilen klişe tavlanarak sert çelik hâline getirildikten sonra yumuşak çelik bir merdaneye geçirilir. Bu ana merdane geçerli yöntemlerle pirinç bir kalıba uygulanarak, değerli kâğıdın deseni bu kalıba sığacak sayıda çoğaltılır. Merdane ve levha, pirinç kalıp tamamlanınca krom kaplanarak baasımda kullanılır hâle getirilir… Tipografi ve ofset usulü basımlar, tabaka hâlinde; kâğıt veya kartona tifdruk ve taydus usulü basımlar bobin hâlinde sarılmış kâğıda yapılır” 04/10/1970 Postada Kullanılan Değerli Kâğıtlar Yönetmeliği md.27 ve md.29.
http://mevzuat.kararara.com/mvzt/mvzt12/mvzt5603.html Ayrıca Bkz. Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar İşletme Usul ve Esasları
[2] PULHAN, 1973, s.279.
[3] Fotoğraf için kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18814&start=0


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.