FDC 1955-1959 Dönemi

23 Kasım 1957 – Fuzuli Yılı

23 Kasım 1957 – Fuzuli Yılı İsfila nr.1945 – Pulko nr.1829 – Michel nr.1533 – Scott nr.1258 – Pulhan nr.1733 İsfila FDC nr.57 Asıl adı Mehmed bin Süleyman olan Fuzulî, Türk divan şairidir...
Read More