FDC 1955-1959 Dönemi

23 Kasım 1957 – Fuzuli Yılı

23 Kasım 1957 – Fuzuli Yılı

İsfila nr.1945 – Pulko nr.1829 – Michel nr.1533 – Scott nr.1258 – Pulhan nr.1733

İsfila FDC nr.57

Asıl adı Mehmed bin Süleyman olan Fuzulî, Türk divan şairidir. Oğuz Türkleri’nin Bayat boyundan olduğu bilinmektedir. Divan şiirlerini ve tüm eserlerini Azeri lehçesiyle Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç farklı dilde kaleme almıştır.[1] Eserlerinden bu üç dile de tam anlamıyla vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerinin konusu tasavvuf ve ilahî aşktır. Tüm şiirlerini sade bir dille yazan Fuzulînin 1483 ile 1562 yılları aralığında yaşadığı tahmin edilmektedir.[2] Ancak UNESCO doğum ve vefatının 500’üncü yıllarına tekabül ettiğini varsaydığı 1956 ve 1994 yıllarını Fuzulî Yılı olarak ilân etmiştir.[3] Posta İdaremiz de Fuzulî Anma Yılına ilişkin yukarıda yer alan tek puldan ibaret hatıra serisini 1957 yılında tedavüle çıkarmıştır. Bu pula ilişkin ilk gün özel posta damgası, pulun tedavüle çıktığı 23.11.1957 tarihinde bir güne mahsus olmak üzere kullanılmış ve tirajı 500.000 adet olan pulun 53.352 adedi ilk gün damgası ile iptal edilmiştir. Yukarıda sırasıyla PTT M.O.B.Y.D., Orhan Sargın, Pulhan, Memduh Altunay, İzmir ve İstanbul Filatelist Kulüpleri ile 1 adet isimsiz zarf yer almaktadır. Yanda görülen resim ise Pulda bir kesiti kullanılan resmin tam hâlidir.

Yukarıdaki ilk gün zarflarından Orhan Sargın ve Memduh Altunay’a ait olanlarda aynı tip antet kullanılmıştır. Bu zarfların üzerinde Fuzulî’nin şu dörtlüğünden alıntı yapılmıştır:

Kalem olsun eli kâtib-i bed-tahrîrin
Ki fesâd-ı rakamı sûrumuzu şûr eyler
Gâh bir harf kusuruyla eder nâdiri nâr
Gâh bir nokta sükûtuyla gözü kör eyler

“Çirkin yazı yazan kâtibin eli kalem gibi kurusun
Ki yanlış yazması düğünümüzü (sûr), kavga (şûr) eyler
Bazen bir harf eksiğiyle nâdiri nâr (ateş) yapar
Bazen bir nokta kusuru ile gözü, kör eyler”

  • göz kelimesindeki noktayı koymazsak göz kelimesi kör olarak yazılmış olur: كوز (göz) ve كور (kör)
  • nadir kelimesindeki 3’üncü harf olan dal harfi (d د ) atlanırsa kelime nâr haline dönüşür: نادر (nadir) ve نار (nar)

Pulhan zarfının üzerinde ise Fuzulî’nin muhammesinden[4] iki mısra yer almaktadır: 

Mülk-i vaslı dilberün gönlümde ma’mur olmadın
Aşk camından dil ü can [fuzulî] mest ü mahmur olmadın

Şiirin tamamı için bkz [5]

________________________________

[1] Hayatı ve tüm eserleri için bkz. https://www.turkedebiyati.org/fuzuli.html (erişim tarihi: 24.12.2017)
[2] Fuzûlî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri, http://simitcay.com/2013/03/22/fuzuli/ (erişim tarihi: 25.12.2018)
[3] UNESCO’nun bazı kaynaklarında Fuzulî’nin doğum ve ölüm yılları 1480 ve 1562 olarak belirtilmektedir. Bkz:  Celebration of anniversaries with which UNESCO will be associated in 2008-2009, UNESCO, Paris: 2008, p.9. (erişim tarihi: 25.12.2017)
[4] Muhammes beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir.
[5] Selahittin Tolkun, “Özbek Edebiyatında Fuzulî Tesirleri” İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XXVIII, 1998, ss.481-482. (erişim tarihi: 26.12.2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.