FDC 1955-1959 Dönemi

18 Kasım 1957 – Türkiye’de Ormancılığın 100’üncü Tedris Yılı

18 Kasım 1957 – Türkiye’de Ormancılığın 100’üncü Tedris Yılı

İsfila nr.1941-1944 – Pulko nr.1825-1828 – Michel nr.1531-1532 (Zf I, Zf II) – Scott nr.1256-1257 – Pulhan nr.1729-1732

İsfila FDC nr.56

Türkiye’de Ormancılık Eğitimi 1857 yılında başlamıştır. Türkiye ormanları ve ormancılığı ile ilgilenmek üzere imparatorluğa davet edilen Fransız ormancıları bir yandan imparatorluk ormanlarının incelenmesi, ormancılık mevzuat ve teşkilâtının hazırlanması ile uğraşırken, öte yandan ormancılık teşkilâtında görevlendirilecek olan personelin yetiştirilmesi için bir ormancılık eğitim kurumunun kurulması üzerinde durmuşlardır. Fransız ormancılarından Louis Tassy’nin yönetimi altında İstanbul’da akademik seviyede ormancılık öğretimine yönelik ve eğitim süresi 2 yıl olan ilk yüksekokul kurulmuştur. 1957 yılında akademinin öğrenci sayısı 754 kişiye ulaşmıştır.[13] Bu okul günümüze kadar gelmiş ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Orman Fakültesi adı ile yeniden yapılandırılmıştır.[14]

PTT İdaresi de 18.11.1957 tarihinde Türkiye’de Ormancılığın 100’üncü Tedris (Öğretim) Yılı sebebiyle 4 puldan müteşekkil bir anma serisi tedavüle çıkarmıştır. Tirajı 500.000 adet olan serinin 48.454 adedi ilk gün özel posta damgası ile iptal edilmiştir. İlk gün damgası pulun tedavül edildiği tarihte İstanbul’da kullanılmıştır (Pulhan, 1973:435). İlk gün özel posta damgasında yer alan meşe ağacı figürü, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin günümüzde hâlen kullanılan logosuna aittir. Bu figürün bir benzeri 1839 yılında kurulan Orman Genel Müdürlüğünün ambleminde de yer almaktadır.

Bu seriye ilişkin birçok farklı ilk gün zarfı hazırlanmıştır. Yukarıdaki galeride koleksiyonumuzda bulunan 8 farklı ilk gün uygulaması yer almaktadır. Kamer zarfının tirajı 300 adettir (Kamer, 1969:166). Zarfların hemen hepsinde ana motif olarak orman ve ağaç teması işlenmiştir.

________________________________

[13] İbrahim Atay, “Türkiye’de Akademik Düzeyde Ormancılık Eğitimi”İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt XXIV, Sayı II, İstanbul: 1975, Sayfa: 157-61. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu/article/view/5000103666/5000096769 (erişim tarihi: 10.03.2017)

[14] Fakültenin kronolojik tarihçesi için bkz: http://orman.istanbul.edu.tr/?p=5977 (erişim tarihi: 10.03.2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.