FDC 1955-1959 Dönemi

17 Aralık 1957 – Mevlana’nın Doğumunun 750’nci Yılı

17 Aralık 1957 – Mevlana’nın Doğumunun 750’nci Yılı

İsfila nr.1948-1949 – Pulko nr.1832-1833 – Michel nr.1536-1537 – Scott nr.1261-1262 – Pulhan nr.1736-1737

İsfila FDC nr.59

Türk Şair ve düşünürü ve İslâm tasavvufunun büyük temsilcilerinden olan Mevlânâ Celâleddin-î Rum-î, 30 Eylül 1207 tarihinde Batı Türkistan’da Belh şehrinde doğmuştur. Mevlevî tarikatının kurucusu olan Mevlânâ’ya Anadolu’da yerleşmesi ve orada üne kavuşması nedeniyle “Rumî” denmiştir. Ölümünden önce ve sonra bir saygı ifadesi olarak “efendimiz” anlamına “Mevlânâ” diye anılmıştır. Mevlânâ Müslüman olmayanlar tarafından da beğenilen bir sanat adamı ve düşünürdür. Goethe başta olmak üzere, sanat ve edebiyatın seçkin adları, din bilginleri ve çeşitli bilim adamları, ona hayranlıklarını açıklamak gereği duymuş, ünlü ressam Rembrandt’ın tablosuna konu olmuştur. Mevlânâ doğuş ayrıcalığı tanımadan, bütün insanlığı, aynı ölçü içinde değerlendirir. Ona göre, en kötü insan bile sevilmeye, affedilmeye lâyıktır. Mevlânâ, bütün dünya şairlerini, özellikle Doğulu şairleri, geniş oranda etkisinde bırakmış, dinamik felsefesiyle İslâm dünyasının fikir yönünü yüzyıllar önce uyandırmıştır. Mesnevî ve Divan-ı Kebir en önemli iki eseridir. Mesnevi Farsça olarak, Mevlânâ tarafından irticalen söylenmiş, Çelebi Hüsamettin tarafından kaleme geçirilmiştir. Dünya edebiyatının muhteşem eserlerinden sayılan Mesnevî 13 Mayıs 1263’te yazılmaya başlanmıştır. 25.700 beyitlik 6 cilde bölünmüştür. Bu iki önemli eserinin haricinde Fihi mâ Fih, Meclis-i Saba ve Mektubattan başka 3 Farsça eseri daha vardır. Mevlânâ Celâleddin-î Rumî 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir.

Posta İdaremiz Mevlânâ’nın doğumunun 750’inci yılı hatırasına yukarıdaki zarflara konu olan 2 pulluk hatıra serisini ve aşağıda yer alan hatıra blokunu tedavüle çıkarmıştır. Tirajı 750.000 adet olan hatıra serisi için ilk gün özel posta damgası hazırlanmıştır. Pulun tedavüle çıktığı gün 145.098 seri ilk gün damgası ile damgalanmıştır. Pulhan ve Cahit Mengi zarfları aynı tasarıma sahip olup üzerinde Mevlânâ Türbesi ve semah eden Mevlevî dervişleri yer almaktadır. PTT MOBYD ve İstanbul Filatelist Kulübü zarflarının üzerinde temsili Mevlânâ resmi, diğer zarflarda ise Mevlevî Semazenleri görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.