Europa Cept

1974-1992 CEPT Logolu Emisyonlar

CEPT LOGOLU PULLAR
1974– 1992

Artık yeni bir döneme geliyoruz, 1974 yılı itibariyle ortak sembol uygulamasının terk edilip sadece ortak tema ile devam edilmesi kararı alınmıştır. Pulların CEPT konulu olduğunun belirtilmesi bakımından cept logosunun kullanılacağı açıklanmıştır.

Yukarıda yer alan cept logosu aslında yeni bir dizayn değildir. Hatta önceki emisyonlarda da kullanılmış, ama 1974 den itibaren pulların cept pulu olduğunu belirtmek için üzerinde karar kılınan bir nevi kimlik kartı şekline bürünmüştür. Bunun temel sebebi bu tarihten itibaren ortak tasarımlı emisyon uygulamasının terk edilmiş olmasıdır. Artık Europa Cept pullarının belirleyici unsuru ortak tasarım değil standart logosudur. 

Europa cept’lerin, Birleşik Avrupa hareketine yönelik ortak bir amacı simgeliyor olması ve posta idarelerinin ortak girişimde bulunma niyetlerine yönelik sembolik bir anlam taşıması, onu hem içerik hem de biçimsel açıdan özel bir koleksiyon kılmaktadır ve buna binaen Europa Cept pulları uzunca yıllar ortak tasarım kuralına dayalı emisyonlarla desteklenmiştir. Ancak seçilen tasarımların yıllar geçtikçe kendini tekrar eder bir hüviyete bürünmüş olması; belki de bundan kaynaklı, cept pullarına olan ilginin azalacağı kaygısı 1973’den sonra 1984 ve 2000 yılları istisnai olmak üzere ortak tasarım uygulamasından vazgeçilmesine yol açmıştır.

Her sene için bir tema belirlemek, bu temaya uygun ortak tasarım oluşturmak ve bu tasarımı hem temaya hem de CEPT ve Avrupa ortak paydasına uygun olacak şekilde dizayn etmek, üstelik bunu kısır döngüye girmeden ve kendi kendini tekrar duruma düşmeden 50 küsur sene sürdürmek gerçekten çok zor. Nitekim bu kısır döngü 1973 yılında yaşanmıştır. Zira 1973’ün teması olan ‘posta, telefon ve telgraf’ hizmetleri aslında 1965 yılının tekrarıdır. 1972 Yılının teması ve ortak tasarımı olan ‘kutup ışıkları’ da çok zorlama bir konudur.

Şu halde CEPT emisyonunun devamlılığını sağlamak, onu daha ilginç ve cazip kılmak için yapılası en iyi şey temayı belirleyip pulların dizaynını ülkelere bırakmak ve ortak sembolik figürler belirleme yöntemini terketmektir. Ama pulların CEPT bünyesinden de uzaklaşmaması gerekir. Bu yüzden ortak tasarımın terk edildiği 1973 sonrasında CEPT konulu pulların bir köşesinde CEPT logosunun veya harflerinin yer aldığını görürüz.

Ortak tasarım uygulaması terkedilmiş olmasına karşın eski usulün görsel ve estetik açıdan çok daha güzel olduğunu düşünmekteyiz. 1956 – 1973 dönemi europa cept yıl serilerinin pul albümündeki toplu görünümü hoş bir görsel şölen oluşturmaktadır. Bunun en önemli sebebi pulların üzerindeki şekil sembol veya resimlerin aynı olmasına karşın renk bileşimlerinin farklı olmasıdır.

***

1974 Yılı için ‘heykeller’ teması seçilmiştir. 23 ülke ve 49 pul yer almaktadır. Takip eden 1975 yılı bizim için önemli bir senedir, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, o dönemki ismiyle “Kıbrıs Türk Federe Devleti” olarak Cept pulları arasındaki yerini almıştır.

24 Ülkenin toplam 50 pul ile katıldığı 75 emisyonu için seçilen tema ‘tablolar’dır.

***

1976 Yılının teması ise ‘el sanatları’dır. 27 ülkenin yer aldığı 76 senesinde toplam 58 pul vardır.

***

1977 Yılında iki yeni katılımcı karşımıza çıkıyor: Guernsay ile Man Adaları (isle of Man). ‘Manzara resimleri’nin işlendiği bu emisyonda 28 ülke ve 56 pul yer almaktadır.

***

Jersey’in ilk kez katldığı 1978 yılının teması ise ‘Anıtlar’dır. Toplam 30 ülke ve 65 pul yer almaktadır.

***

1979 Yılında posta tarihi ele alınmıştır. Faroe Adaları ile Gibraltar ilk kez katılmıştır. Gibraltar 4 pulla iştirak etmiş fakat CEPT üyesi olmadığı için pulların üzerinde cept’in resmi logosunu kullanmamıştır. Toplam 31 ülke ve 68 pul yer almaktadır.

***

32 ülkenin 67 pul ile iştirak ettiği 1980 yılının teması ‘ünlü insanlar’; Azores ve Madeira’nın ilk kez katıldığı 1981 yılının teması ise ‘Folklor’dür. 1981 Yılında 35 ülke ve 69 pul yer almaktadır. 1982‘nin teması ‘tarihi olaylar’, 1983‘ün teması ‘keşifler’ olarak belirlenmiştir. Bu emisyonlarda sırasıyla 35 ülke 70 pul ve 35 ülke 71 pul yer almıştır.

***


35 ülkenin 67 pul ile iştirak ettiği 1984 yılına gelindiğinde CEPT organizasyonunun 25. yıldönümü sebebiyle bu özel yıla mahsus olmak üzere ortak tasarım uygulaması tekrar gündeme gelmiştir. Fransız oymacı Jacky Larrivière tarafından tasarlanan pulların konusu ‘köprüdür. 35 ülke, 67 pul yer almaktadır.

***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.