FDC 1955-1959 Dönemi

15 Mayıs 1956 – İran Hükümdarlarının Türkiye’yi Ziyaretleri

15 Mayıs 1956 – İran Hükümdarlarının Türkiye’yi Ziyaretleri

İsfila nr.1868-1869 – Pulko nr.1731-1732 – Michel nr.1479-1480 – Scott nr.1208-1209 – Pulhan nr.1657-1658

İsfila FDC nr.31 (Ankara) – nr.32 (İstanbul) – nr.33 (Bursa) – nr.34 (İzmir)

İran Şehinşahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi ve İmparatoriçesi’nin Türkiye ziyareti anısına çıkartılan seri için 4 farklı ilk gün damgası hazırlanmıştır. İran Hükümdarlarının davetli bulunduğu Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir için üzerinde Şehinşah ve İmparatoriçenin portreleri bulunan hususi zarf ve damgaları kullanılmıştır. Damgalar Ankara için 15.5.1956, İstanbul için 21.5.1956, Bursa için 25.5.1956, İzmir için 26.5.1956’dır. Pulhan 1973’te ilk gün tarihli özel posta damgası ile kaç serinin iptal edildiği bilgisi yer almaktadır. Ankara damgası ile 6.220 seri, İstanbul damgası ile 11.601 seri, Bursa damgası ile 2.596 seri, İzmir damgası ile 6.226 seri toplamda ise 26.643 seri iptal edilmiştir. Serinin tirajının 50.000 adet olduğu düşünülürse bu yeterince yüksek bir rakamdır. Ancak iptal edilen seri sayısı toplam ilk gün zarfı tirajını vermemektedir. Çünkü bu seriye ait dörtlü blok olarak hazırlanmış ilk gün zarfları da bulunmaktadır. Bu bakımdan iptal edilen seri 26.643 olsa da ilk gün zarfı sayısının bundan daha az olduğu muhakkaktır.

İlk Ziyaret 14 Haziran 1934 ve Takibeden Süreç

İran’ın Rıza Şah Pehlevi dönemindeki ilk Türkiye ziyareti 16 Haziran 1934 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu ziyaret sebebiyle Şahın onuruna verilen yemekte Atatürk şu konuşmayı yapmıştır: “Türkiye – İran münasebetlerinin tarihi gözden geçirilirse, bu iki memleketin dosluktan ayrıldıkları zamanlar en müşkül devreleri yaşamış oldukları görülür. Hâlbuki milletlerimizin tabiî temayülleri ve yüksek menfaatleri icabı olan dostluk bağları kuvvetlendikçe her iki millet kuvvetli hâle geldi ve refah buldu. Türkiye Cumhuriyeti bu hakikati tamamen idrak ederek iran dostluğunu, siyasetinin en esaslı umdelerinden biri hâline getirmiştir.” [1]

Rıza Şah ile Atatürk tarafından temeli atılan Türk-İran dostluğu, 1937 yılında Saadabad paktının kurulmasına vesile olmuş ve Irak ile Afganistan’ın da bu işbirliğine dâhil olmasını sağlamıştır. İkinci dünya savaşından sonra ilişkiler bir durgunluk devresine girmiş olsa da 1955’in Eylül ayında Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, İran’ın konuğu olmuş ve iki ülke arasındaki işbirliğinin Atatürk ile Rıza Şahın direktifleri dâhilinde genişletilmesi üzerinde durulmuştur. Tahran’da gerçekleştirilen bu toplantılarda müşterek bir tebliğ neşredilmiş ve şu hedefler ilân edilmiştir:
1- Türkiye ile İran arasında transit, nakliyat ve seyahatin inkişafı,
2- Bir Türk – İran müşterek nakliyat şirketi kurulması
3- 1949 andlaşmasında zikredilen transit yollarının trafiğe açılması
4- Türkiye ile İran arasında demiryolu irtibatı
5- Bir ticaret ve kliring andlaşması akdi
6- Bir müşterek sivil havacılık şirketi kurulması [2]

15-29 Mayıs 1956 Ziyaretleri

Rıza Şah Pehlevi’den sonra 1941 yılında tahta geçen Muhammed Rıza Şah Pehlevi‘nin Türkiye ziyaretleri 15-29 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleşmiştir  …

________________________________
[1] “Şehinşah Hz. dün 14,20 de Ankara’ya vardılar” Cumhuriyet Gazetesi, 17 Haziran 1934, s.1.
[2] Ömer Sami Coşar, “Türk-İran dostluğu” Cumhuriyet Gazetesi, 15 Mayıs 1956, s.1, 4.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.