1921-1929 Dönemi

Türk Pullarında 1921-1929 Dönemi

Bu döneme ilişkin pullarımızın üzerinde latin rakamlarına geçinceye değin arabî rakamlar kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda arabî rakamlar ile latin rakamları birlikte yer almaktadır. Bilindiği üzere Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”un kabul edilmesi ile lâtin harfleri kullanılmaya başlanmıştır. Lâtin harflerine geçiş her ne kadar 1928 yılına tekâbül etse de, beş yıl öncesinden, 1923 “1’inci Ayyıldız” serisinden itibaren pullarımız çift lisânlı olarak basılmıştır. Yani pulların üzerindeki parasal değerler hem lâtin rakamları hem de arap rakamları kullanılarak belirtilmiştir.

1 Haziran 1926 târihinde tedavüle çıkan “3’üncü Londra Baskısı Posta Pulları” serisinde ise rakamların yanı sıra, pullar üzerindeki yazılar da çift lisân özelliği göstermektedir. Pulların üzerinde lâtin harfleri ile TURK POSTALARI ifadesi yer almaktadır. 14 Puldan meydana gelen bu uzun serinin 25, 50, 100 ve 200 kuruşluk Atatürk portreli olanlarında ise lâtin rakamları yer almakla beraber lâtin harfleri ile TURK POSTALARI ifadesi bulunmamaktadır.

Resmen lâtin haflerine geçildikten sonra basılan ilk serimiz 1929 “4’üncü Londra Baskısı Posta Serisi” ile çift lisân uygulaması tümüyle terk edilmiş ve pullarımız sadece lâtin harfleri ile dizayn edilmeye başlamıştır. Fakat bu seriden bir evvel tedavüle çıkartılan “1929 Sürşarjlı Posta Pulları” serisinde pullar üzerine uygulanan sürşarjda yeni harflerimiz kullanılmıştır. Bu üç pulun üzerinde: “20 Paradır”; “2 ½ kuruştur” ve “6 kuruştur” ifadeleri yer almaktadır.

Burada bir ayrım yapmak gerekirse yeni harfler ile tedavüle çıkan ilk serimiz, bahsi geçen sürşarjlı seridir; yeni harfler ile basılan ilk serimiz ise “4’üncü Londra Baskısı Posta Serisi”dir.

Pullarımız üzerindeki çift lisân uygulaması aslında çok daha eskilere dayanmaktadır. 13 Ocak 1876 târihli “Sürşarjlı Ayyıldızlı (Duloz) Posta Pulları” serisinde sürşarjın latin harf ve rakamlarını içerdiğini görüyoruz.

Hemen akabinde tedavüle çıkan 27 Eylül 1876 tarihli “Aylı (Ampir) Posta Pullarının” ise baskısında çift lisân bulunmaktadır. Pulların üzerinde EMP: OTTOMAN ifadesi yer alır. Bu dönemin 23 Aralık 1876 târihli Birinci Meşrutiyet devrine rastlıyor olması da dikkate değer bir husustur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.