Makale, Yazı ve İncelemeler

Çiçek Temalı Cumhuriyet Pulları

Ülkemizde tematik pullar 1980’lerde biraz kıpırdanmaya başlamış ve 90’ların ikinci yarısından itibaren dünya standartlarında güzel temalar işlenmiştir. Son dönem Türk pulları gerçekten güzel örnekler sergilemektedir. Fakat geçmişteki emisyon programlarının kısırlığı sebebiyle tematik pullarımız sayıca hâlâ yetersizdir. Bu durum çiçek konulu pullara da yansımıştır. 1998 senesine kadar basılmış olan 3576 adet posta ve anma pullarımızdan sadece 49 tanesi çiçek temalıdır bu da Cumhuriyet dönemi pullarımız içinde yüzde 1, 4 gibi düşük bir orana tekabül etmektedir.

Çiçek temasının ağırlıklı olarak işlendiği ilk serimiz 1950 yılına aittir. Geçmiş yıllara ait pul serilerinde çiçek konulu bazı pullar yer almaktadır ama bu tek tük karşımıza çıkan pulların ait olduğu serilerin hiç biri çiçek temalı değildir. 1950 yılına değin çiçek temalı tek bir seri dahi tedavüle çıkmamıştır.

9 Eylül 1950’de tedavüle çıkan serinin konusu Uluslararası İzmir Fuarı’dır, fakat seçilen tema çiçektir. Bu pulların baskı adedi 100.000’dir. Bu rakam pulculukta düşük bir emisyon adedidir, 1955’den sonra 750.000 ila 1 milyon arasında baskı görmüş çok miktarda pulumuz vardır. Pullara olan talebe ve pulların postada kullanım sayısına göre emisyonun yüksek olması pulların değerini düşürür. 2000 sonrası basılan pullarımızda tiraj genellikle 300.000 ila 400.000 arasında değişmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde 4-5 milyon tirajlı pullar basılmaktadır. Ancak kıyas yapılırken pulların posta kullanımı ve koleksiyoner sayısı dikkate alınmalıdır. Ülkemizde pul kullanımı ve koleksiyoner sayısının azlığı nedeniyle bahsedilen 300-400 bin tirajın dahi yüksek olduğu düşünülebilir.

Aşağıda 1950 yılına ait çiçek pullarımız yer almaktadır. Pulların ebatları taramadan dolayı farklı çıkmıştır, küçük ebat diye belirtilenler hariç büyük çoğunluğu 26×41 mm’dir.)

İzleyen dönemlerde 5 yıllık aralarla çiçek pulları basıldığını görmekteyiz, yani 1950’den sonra 1955 ve 1960’larda iki adet seri basılmıştır. Posta İdaremiz bu yıllarda çiçek pulları emisyonunu sadece Bahar ve Çiçek Bayramları’nda gerçekleştirmiştir. 1960 serisinin kağıt ve baskı kalitesi mükemmeldir. O dönemin pulları ile kıyaslandığında aradaki fark açıkça belli eder kendini. Bu serinin özelliği pulların İsviçre’de basılmış olmasıdır. Tabı yapan firmasının isminden dolayı bu pullara Courvoisier baskı pullar adı verilir. İlk Courvoisier baskı 1935 yılında sipariş verilmiş ve izleyen yıllarda dönem dönem bazı seriler bu firma tarafından basılmıştır. Courvoisier pullar dönem itibariyle Türk pulunun medâr-ı iftihârı’dır.

Baskı kalitesinin çok iyi olmadığı aşağıdaki serimiz 19 Mayıs 1955’de tedavüle sunulan Bahar ve Çiçek Bayramı pullarıdır.
4 Haziran 1960 tarihinde “İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı” münasebetiyle tedavül edilen aşağıdaki pulların baskı kalitesi ve renkleri gerçekten mükemmeldir. Yukarıda da bahsedildiği üzere İsviçre’de Courvosier Matbaasında basılmıştır.
Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle tedavüle çıkartılan 3 pulluk çiçek pulları serisi. Emisyon tarihi: 19 Mayıs 1962.
Avrupa Posta Birliğine dâhil olan ülkelerinin her yıl belirlenen ortak bir temaya bağlı olarak çıkardıkları pullara Europa Cept pulları adı verilir. 1964 senesinin ortak teması çiçek resimleridir. Türkiye’nin Europa Cept çiçek temalı pulu aşağıda yer almaktadır. Serinin emisyon tarihi 14 Eylül 1964’dür.
1964 yılındaki çiçek konulu serimiz tütün kongresi sebebiyle basılmış olup, seriyi meydana getiren üç puldan biri tütün çiçeği diğer ikisi de tütün yaprağı motiflidir. Serinin emisyon tarihi 16 Eylül 1965’dir.
Türkiye, Pakistan ve İran arasındaki bölgesel işbirliği sebebiyle çıkartılan pullara (Regional Cooperation for Development) RCD pulları adı verilir. 1960’lardan 1970’lerin sonlarına değin RCD pullarının her yıl çıkartıldığını görmekteyiz. RCD pullarının 1978 teması güllerdir. 70’li yıllardan itibaren Türk pullarının baskı kalitesi bir hayli yükselmiştir.
1979 ve 1980’de dörder pulluk iki güzel çiçek temalı seri çıkmıştır. 1979 serisindeki pullar, haşhaş, zakkum, orkide, adamotu bitkileri ve onların güzel çiçeklerini resmetmiştir. 1980 serisindeki çiçekler ise Manisa lâlesi, Efes çan çiçeği, Ankara çiğdemi ve Anadolu salebidir. Bundan sonraki dönem tematik pulların yavaş yavaş hareketlendiği yıllardır ve posta idaremiz geçmiş yıllara oranla nispeten güzel serileri tedavüle sunmuştur. 1984 ve 1985 yıllarında çıkan seriler küçük ebattır. Pullarımız genellikle 26×41 mm ebadında hazırlanır, fakat bu iki seride yer alan kır çiçekleri konulu pulların ebadı 19×26 mm’dir. 1984 Serisinde beş adet pul yer alır. Pullarda yer alan çiçekler: Hatmi, gelincik, siklâmen, kardelen ve lâle; 1985 serisinde yer alan çiçekler ise nergis ve papatyadır. Bu pullar sürekli posta pulları arasında yer aldığı için diğer hatıra pullarına oranla çok yüksek adette basılmıştır. Bahsi geçen bu çiçek temalı serileri aşağıda, kısa tekrar bilgileriyle izlenebilir.
26 Kasım 1979 tarihli Türkiye Bitkileri 1. seri adıyla tedavül edilen bu seride yer alan bitkiler (sırasıyla): Haşhaş, Zakkum, Orkide, Adamotu ve onların güzel çiçekleri.
Türkiye bitkileri teması ertesi yıl da devam etmiş ve 26 kasım 1980’de ikinci seri çıkmıştır. Bu serideki bitkiler: Manisa Lalesi, Efes Çan Çiçeği, Ankara Çiğdemi ve Anadolu Salebi.
5 puldan oluşan 1 Ağustos 1984 tarihli Kır Çiçekleri serimiz. Pulların ebatları ufaktır. Çiçekler sırasıyla: Hatmi, Gelincik, Siklamen, Kardelen ve Lale.
1985 yılında kır çiçekleri teması işlenmeye devam etmiş ve farklı tarihlerde iki pul tedavüle çıkmıştır: Nergis ve Papatya
14 Aralık 1988 tarihinde ise Tıpta Kullanılan Anadolu Bitkileri temalı 4 pulluk serimiz çıkmıştır. Sırasıyla: Ihlamır, Ebegümeci, Banotu ve Belladon.
16 Kasım 1994’te çok güzel bir emisyonumuz var: Mantarlar. Pullarda sırasıyla şu mantarlara yer verilmiştir: Kuzugöbeği, çayır mantarı, Çam mantarı ve dedebörük mantarı.
Ertesi yıl mantarlar teması işlenmeye devam edilmiş.
5 Mayıs 1995 tarihli Europa Cept pullarının o yılki konusu “Barış ve Özgürlük” Seçilen tema ise çiçektir.
28 Mayıs 1997 tarihinde aşağıdaki iki pulluk Orkideler serisi tedavül edilmiştir.
8 Eylül 1997 tarihinde çiçekler serisine devam edilmiştir.
1 mayıs 1998’de basılan çiçek serimiz görülmeye değer bir güzelliğe sahiptir. Bu seride yer alan çiçekler de sırasıyla, sylvestris, kırmızı armena, mor armena ve saxatillis çiçekleridir. Bu tarihten sonra çıkan çiçek serilerimizde yer alan pullar mat kağıda baskıdır ve ebadı genel ölçümüzün dışında 26×36 mm’dir. 2000 yılı serisi “çiçek konulu sürekli posta pulları” adıyla tedavül edilmiştir. 2001’deki serimiz 5 puldur ve konusu şifalı bitkilerdir. Pullarda yer alan çiçekler mersin, civanperçemi, kantaron, kuşburnu ve alıç, 2003’de meyve çiçekleri serisinde yer alan pullar da portakal, nar, ayva, erik ve kiraz çiçeklerinden oluşur.
1 Mayıs 1998 tarihinde tedavüle çıkan 4 pulluk Laleler serisi: Sylvestris, kırmızı armena, mor armena ve saxatilis.
9 Ekim 2000 tarihli çiçekler sürekli serimiz 5 puldan ibarettir ve mat kağıda basılmıştır.
27 Haziran 2001 tarihli Şifalı Bitkiler serisinde 5 pul yer almaktadır. Pullarda yer alan şifalı bitkiler sırasıyla: Mersin, civanperçemi, kantaron, kuşburnu ve alıç.
25 temmuz 2003’de Meyve Çiçekleri konulu pullarımız çıkmıştır. Çiçekler sırasıyla: Portakal çiçeği, nar çiçeği, ayva çiçeği, erik çiçeği ve kiraz çiçeğidir.

2006 senesi sonuna gelindiğinde, iki adet mantar serisini de çiçek pullarına katarsak, toplam 21 seri ve 79 adet çiçek puluna sahibiz. Neticede bütün pullarımız içinde çiçek pullarının oranı yüzde iki seviyesine yükselmiştir.

[güncellenecektir]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.