FDC 1955-1959 Dönemi

1955 Yılı İlk Gün Zarfları

1 Mart 1955 – Atatürk (Sola Bakan Portre)

İsfila nr.1801-1805 – Pulko nr.1646-1650 – Michel nr.1410-1414 – Scott nr.1141-1145 – Pulhan nr.1590-1594

koleksiyonumuzda bulunmamaktadır

PTT genellikle hatıra serilerine ilk gün damgası hazırlamaktadır, Ata sola bakan portre serisi sürekli posta pulları sınıfında yer aldığı için PTT bu seriye mahsus ilk gün damgası hazırlamamıştır. Bu seriye ilişkin ilk gün zarfları filatelistler tarafından normal posta damgası ile yapılmıştır. Çok nadir ve pahalı bir zarf olduğundan, sonradan yapılmış sahte damgalılarına rastlanmaktadır. Bu seriye ilişkin ilk gün zarfı, ekspertiz edilmeden alınmaması gereken zarflar arasında yer alır.


18 Mart 1955 – Çanakkale Zaferi’nin 40’ıncı Yıldönümü

İsfila nr.1806-1809 – Pulko nr.1651-1654 – Michel nr.1415-1418 – Scott nr.1146-1149 – Pulhan nr.1595-1598

İsfila FDC nr.20

Tirajı 100.000 adet olan bu serinin, Pulhan kataloğundan (1973:396) öğrendiğimiz kadarıyla sadece 8.072 adedi ilk gün damgası ile iptal edilmiştir. İstanbul Filatelist Kulübü bu seriye ait hazırlamış olduğu zarflardan 25 adedine MAVİ damga tatbik etmiştir. Mavi damganın kullanıldığı bu zarflar numaralandırılıp kulüp mührüyle tasdik edilmiş ve müzayedelerde bu şekliyle satışa sunulmuştur (Filatelist Pul Mecmuası, 1955:470-71). İstanbul Filatelist Kulübünün hazırlamış olduğu ilk gün zarflarının tirajı tam olarak bilinmemekle birlikte, başlangıçta 200’er adet basıldığı bu yıllarda ise tirajın 500’er adet olduğu bilgisi, Kulübün çıkardığı mecmuanın “Haziran 1955” tarihli 17’inci sayısında (s.470) yer almaktadır.


14 Nisan 1955 – İmar Kongresi

İsfila nr.1810-1813 – Pulko nr.1655-1658 – Michel nr.1419-1422 – Scott nr.1150-1153 – Pulhan nr.1599-1602

İsfila FDC nr.21

Serinin tirajı 100.000 adet, ilk gün damgası ile damgalanıp iptal edilen seri sayısı 1.230 adettir (Pulhan, 1973: 397). Solda yer alan Kamer zarfının tirajı 1.000 adettir (Kamer, 1969:38). İstanbul Filatelist Kulübü bu seriye ait hazırlamış olduğu 500 adet zarftan 25 adedine MOR damga tatbik etmiştir. Mor damganın kullanıldığı bu zarflar numaralandırılıp kulüp mührüyle tasdik edilmiştir (Filatelist Pul Mecmuası, 1955:471).


19 Mayıs 1955 – İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı

İsfila nr.1814-1817 – Pulko nr.1659-1662 – Michel nr.1423-1426 – Scott nr.1154-1157 – Pulhan nr.1603-1606

İsfila FDC nr.22

Tirajı 100.000 adet olan serinin, 2.188 adeti (Pulhan, 1973:398) pulların tedavüle çıktığı 19.5.1955 günü PTT’nin seriye özel ilk gün damgası ile damgalanıp iptal edilmiştir. Başta yer alan Kamer zarfının tirajı 200 adettir (Kamer, 1969:39). Solda yer alan İstanbul Filatelist Kulübü’ne ait zarfın tirajı ise 500 adettir. Bu kesin sayı olmamakla birlikte, Filatelist Kulübü çıkarmış olduğu mecmuasında,

“…Gün geçtikçe biraz daha mükemmelleşen zarflarımızdan 200 adedi satılamaz elde kalırken, zarf tirajlarını 500’e çıkardığımız hâlde bir hafta içinde elimizde tek bir zarf dahi kalmamaktadır…”

demek suretiyle tirajlarının 500 adet ya da takriben bu sayı civarında olduğunu belirtmiş olmaktadır (Filatelist Pul Mecmuası, 1955:470).  Yine aynı kaynağa göre İstanbul Filatelist Kulübü, numaralı ve kulüp mührünü taşıyan 25 adet de KIRMIZI damgalı zarf  hazırlamıştır.


28 Ağustos 1955 – 18’inci Beynelmilel Askerî Tababet Kongresi

İsfila nr.1831-1832 – Pulko nr.1688-1689 – Michel nr.1427-1428 – Scott nr.1158-1159 – Pulhan nr.1620-1621

İsfila FDC nr.23

Askeri Tababet Kongresi hatırasına tedavüle çıkarılan serinin tirajı 100.000 adettir. 1.708 adedi (Pulhan, 1973:400) pulların tedavüle çıktığı gün damgalanıp iptal edilmiştir. Başta yer alan Kamer Arıkan zarfının tirajı 500 adettir (Kamer, 1969:41).


30 Ağustos 1955 – Milletlerarası Askerî Futbol Şampiyonası

İsfila nr.1833-1835 – Pulko nr.1690-1692 – Michel nr.1429-1431 – Scott nr.1160-1162 – Pulhan nr.1622-1624

İsfila FDC-P

PTT bu seriye özel ilk gün damgası hazırlamamıştır. FDC-P olarak yani normal posta damgası kullanılarak ilk gün zarfı yapılmıştır. Yukarıdaki Kamer zarfının tirajı 300 adettir (Kamer, 1969:42). Zarf uçak postası ile ABD’ye gitmiştir. Zarfın ön yüzünde 30.8.55 tarihli İstanbul 191 nolu postane iptal damgası, arka yüzünde aktarıldığı ve çıkış yaptığı İstanbul ve Yeşilköy Havalimanı kontrol damgaları ile 2.9.1955 Milwaukee/ABD varış damgaları yer almaktadır.


5 Eylül 1955 – Milletlearası Kriminel Polis Umumî Heyet Toplantısı

İsfila nr.1836-1839 – Pulko nr.1693-1696 – Michel nr.1432-1435 – Scott nr.1163-1166 – Pulhan nr.1625-1628

İsfila FDC nr.24

Dönemin diğer tüm pullarında olduğu gibi tirajı 100.000 adet olan hatıra serisinin 3.363 adedi (Pulhan, 1973:402) ilk gün damgası ile iptal edilmiştir. Koleksiyonumuzda yer alan tek örnek Kamer zarfının tirajı 300 adettir (Kamer, 1969:42).


10 Eylül 1955 – Türkiye’de Telekomünikasyonun 100’üncü Yıldönümü

İsfila nr.1840-1843 – Pulko nr.1697-1700 – Michel nr.1436-1439 – Scott nr.1167-1170 – Pulhan nr.1629-1632

İsfila FDC nr.25

Serinin tirajı 100.000 adettir (İsfila, 2016:220). İlk gün tarihli özel posta damgası ile İstanbul Posta merkezinde 6.130 seri damgalanmıştır (Pulhan, 1973:403). Kamer zarfının tirajı 300 adettir (Kamer, 1969:43).


12 Eylül 1955 – Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası

İsfila nr.1844-1847 – Pulko nr.1701-1704 – Michel nr.1440-1443 – Scott nr.1170-1174 – Pulhan nr.1633-1636

İsfila FDC nr.26

Serinin tirajı 100.000 adettir (İsfila, 2016:220). İlk gün tarihli özel posta damgası ile İstanbul Posta merkezinde 3.304 seri damgalanmıştır (Pulhan, 1973:403). Kamer zarfının tirajı 300 adettir (Kamer, 1969:43).


15 Eylül 1955 – X. Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi

İsfila nr.1848-1851 – Pulko nr.1705-1708 – Michel nr.1444-1447 – Scott nr.1175-1178 – Pulhan nr.1637-1640

İsfila FDC nr.27

Serinin tirajı 100.000 adettir (İsfila, 2016:220). İlk gün tarihli özel posta damgası ile İstanbul Posta merkezinde 2.666 seri damgalanmıştır (Pulhan, 1973:405). Kamer zarfının tirajı ise 300 adettir (Kamer, 1969:44).


26 Eylül 1955 – Beynelmilel X. Yol Kongresi

İsfila nr.1852-1854 – Pulko nr.1709-1711 – Michel nr.1448-1450 – Scott nr.1179-1181 – Pulhan nr.1641-1643

İsfila FDC nr.28

Serinin tirajı 100.000 adettir (İsfila, 2016:220). İlk gün tarihli özel posta damgası ile İstanbul Posta merkezinde 4.648 seri damgalanmıştır (Pulhan, 1973:406).


22 Ekim 1955 – Nüfus Sayımı

İsfila nr.1855-1858 – Pulko nr.1712-1715 – Michel nr.1451-1454 – Scott nr.1182-1185 – Pulhan nr.1644-1647

İsfila FDC-P

PTT’nin seriye mahsus ilk gün damgası hazırlamadığı emisyonun ilk gün zarfları, normal posta damgası kullanılarak yapılmıştır. Kamer Kataloğunda (1969:45) resmedilen zarf ile koleksiyonumuzda yer alan zarf üzerindeki damgalar birbirinden farklıdır. Katalogda pullar üzerine vurulduğu görünen damga Beyoğlu, İstanbul 16 (ya da 6) numaralı damgadır. Yukarıdaki örnekte Hilton Oteli, Şişli 39 numaralı damga kullanılmıştır. Zarfın tirajı kamer’in belirttiği üzere 300 adettir. Katalogda yer alan resimdeki R taahhüt numarası 589’dur. Katalogda resmedilen zarfın damgalanan son zarf olduğunu varsayarsak, ilk taahhütlü zarfın (eğer araya başka zarflar girmediyse) 289 numara ile başlaması gerekmektedir. Yukarıdaki zarfın taahhüt numarasının 135 olması ve ilk gün damgasının Kamer Arıkan’ın kendi kataloğunda görünenden farklı olması sebebiyle bu zarfa şüphe ile bakmakta ve başkaları tarafından hazırlanmış bir zarf olabileceğini düşünmekteyiz.


10 Aralık 1955 – Antalya Turistik Hatıra Serisi

İsfila nr.1859-1864 – Pulko nr.1716-1721 – Michel nr.1455-1460 – Scott nr.1186-1191 – Pulhan nr.1648-1653

İsfila FDC nr.29

Antalya Turistik serisinin tirajı 150.000 adettir. Birinci gün damgası ile iptal edilen seri sayısı 25.367 adettir (Pulhan, 1973:409). Bu seri için hazırlanmış olan ilk gün damgası, 3 Kasım 1955 tarihli PTT Tamimi ile duyurulmuştur ve damgalanmak üzere hazırlanmış ilk gün zarfları serinin tedavüle çıkışından evvel Türkiye’nin dört bir yanından Antalya’ya gönderilmiştir (Milliyet, 30.01.1956, s.5). Yukarıda Kamer, İstanbul Filatelist Kulübü ve hazırlayanın kim olduğunu bilmediğimiz 3 farklı ilk gün zarfı yer almaktadır. Kamer ilk gün zarflarının biri tek zarf üzerine diğeri iki zarf üzerine olmak üzere iki farklı uygulaması görülmektedir. Kamer İlk Gün Zarfları Kataloğunda (1969:46) tirajı 100 adet olan bu seriye ait Kamer antetli ilk gün zarflarının 2 ayrı zarf üzerine hazırlandığı belirtilmektedir. Biz Kamer’in kendi kataloğunda belirttiği uygulamanın gerçek olduğunu kabul ediyor ve ilk sırada yer alan tek zarftan müteşekkil ilk gün damgasına şüphe ile yaklaşıyoruz. Milliyet Gazetesinin haberine göre (30.01.1956, s.5), PTT idaresinin resmen yaptığı tamimde ilk gün damgasının sadece 10.12.1955 tarihinde kullanılacağı ve saat 08:00 ile 19:00 arasında ibraz edilecek Antalya Turistik Serisi zarf ve kâğıtlarının damgalanacağı, akşam üzeri bir heyet huzurunda hususî damganın imhâ olunacağı bildirilmiş olmasına rağmen, bu damganın bir ay geçtiği hâlde kullanılmaya devam ettiği yönünde şikâyetler gitmiştir.