FDC 1955-1959 Dönemi

06 Temmuz 1957 – Güzel Sanatlar Akademisinin 75. Yılı

06 Temmuz 1957 – Güzel Sanatlar Akademisinin 75. Yılı

İsfila nr.1912-1913 – Pulko nr.1791-1792 – Michel nr.1522-1523 – Scott nr.1248-1249 – Pulhan nr.1700-1701

İsfila FDC nr.51

1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulan Güzel Sanatlar Akademisi’nin[1] 75. Yıldönümü sebebiyle PTT idaresi 6.7.1957 tarihinde bir hatıra serisi tedavüle sunmuştur. Pulların tedavüle çıktığı gün, iki puldan müteşekkil bu seri için hazırlanan ilk gün posta damgası İstanbul’da Merkez Postanesinde kullanılmıştır. Seri için hazırlanan damgada Akademinin simgesi olan baykuş figürü[2] yer almaktadır.

İlk gün posta damgası ile 52.564 seri damgalanmıştır (Pulhan, 1973:428). Serinin Tirajı 500.000 adettir. PTT MOBYD Ankara Şubesi zarfın üzerine desen olarak ilk gün damgasının aynısını uygulamıştır. Tirajı 400 adet olarak belirtilen (Kamer, 1969:63) Kamer zarfında Venüs de Milo heykeli[3], heykelin hemen üzerinde Akademinin baykuş simgesi yer almaktadır. İstanbul Filatelist Kulübü tarafından hazırlanan zarfta, arka plânda akademinin simgesel logosu, ön plânda ise teknik çizimde yaygın olarak kullanılan gönye ile resim paleti yer almaktadır. İzmir Filatelist Kulubü ise geleneksel antetli zarf biçimini bozmamıştır.

________________________________

[1] Okul Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulmuş ve 2 Mart 1883’de öğretime başlamıştır. 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını almıştır. (Akademinin tarihçesi için bkz. http://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/tarihce/123/Page.aspx, erişim tarihi: 05.03.2017)

[2] Güzel Sanatlar Akademisinin simgesi olarak neden ‘baykuş’ figürünün seçildiği konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber, tarihte bilgeliği ve sanatı temsil etmesinden ötürü Akademinin simgesinin baykuş olduğu yönündeki yorum bize daha akla uygun gelmiştir. Bu yoruma göre, baykuş Athena’nın bilgeliği temsil eden sembolüdür. Ayrıca gözlerinin gündüz ve gece çok keskin görebilmesi, kafasını 300 dereceden fazla çevirebiliyor olması onun her şeyi çok geniş bir açıdan görebilmesini sağlamaktadır, bu görsel sanatları temsil etmektedir. Kulaklarının çok iyi duyması ise müzik sanatını temsil etmektedir. Bu nedenle hem görsel sanatları hem müzik sanatını, hem de bilgeliği temsil eden baykuşun Akademinin simgesi olduğu; bu simgenin 1930’larda bir mimarlık öğrencisinin tasarımına dayandığı rivayet edilmektedir.

[3] Venüs de Milo antik Yunan sanatının en önemli eserlerinden biridir. Güzellik ve aşk tanrıçasını temsil eden heykel mermerden yapılmıştır ve 203 cm yüksekliğindedir. Antik heykel 1820 yılında Yunanistan’ın Milos Adası’nda bulunmuştur. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen bu heykel dünyanın en güzel 2. Heykeli olarak kabul görmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.