FDC 1955

14 Nisan 1955 – İmar Kongresi

14 Nisan 1955 – İmar Kongresi

İsfila nr.1810-1813 – Pulko nr.1655-1658 – Michel nr.1419-1422 – Scott nr.1150-1153 – Pulhan nr.1599-1602

İsfila FDC nr.21

Serinin tirajı 100.000 adet, ilk gün damgası ile damgalanıp iptal edilen seri sayısı 1.230 adettir (Pulhan, 1973: 397). Solda yer alan Kamer zarfının tirajı 1.000 adettir (Kamer, 1969:38). İstanbul Filatelist Kulübü bu seriye ait hazırlamış olduğu 500 adet zarftan 25 adedine MOR damga tatbik etmiştir. Mor damganın kullanıldığı bu zarflar numaralandırılıp kulüp mührüyle tasdik edilmiştir. [1]

Kamer zarfında Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul silüeti, isimsiz zarfta ise arka planda yer alan İstanbul silüeti ile Ankara Kalesi ve ön planda imar işlerini temsilen kürek, kazma ve tuğladan örülmüş bir duvar kompozisyonu yer almaktadır.

Ülkemizde Düzenlenen İmar Kongreleri
Cumhuriyet Gazetesi Kupürü, 1955.

İmar kongrelerinin ortaya çıkışı ikinci dünya savaşının bitimine rastlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin iktisadî ve sosyal kalkınmalarının, bölgesel planlama ile eş güdümlü yürütülmesi esasına dayanır. Birleşmiş Milletlerin desteğiyle ve sağladığı finansman imkânlarıyla yürütülmüştür. [2] 

Memleketin imarı işinin selâhiyetli kimselerden görüş alarak yürütülmesi amacıyla, ilki 1945 yılında Ankara’da toplanan imar kongresi, Bayındırlık Bakanlığı tarafından tertip edilmiştir. [3] Takip eden yıllarda da imar kongreleri yapılmıştır. Bu kongrelerin amacı ‘şehirlerin imarı’, inşaat işlerinde kolaylık gösterilmesi için eldeki ‘talimatname ve nizamnamelerin tadili’, bilhassa imar işlerinde zorluklar doğuran ‘İstimlâk Kanunu’nun değiştirilmesidir. [4] 27 Ocak 1955 tarihinde Nafıa Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan, bütçe komisyonuna yakında bir imar kongresinin toplanacağını söylemiştir. [5] 1955 İmar kongresi 14 Nisan günü saat 09:00’da Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda açılmıştır. Kongrede üzerinde durulacak meselelere ilişkin dört farklı rapor hazırlanmış ve bu raporlar hazırlıklarını yapabilmeleri için katılımcılara kongre öncesinde sunulmuştur. [6] Nitekim kongreye İstanbul Belediyesini temsilen katılan üç kişilik heyet, hazırlanmakta olan Yapı ve İmar Kanunu tasarısına 53 maddeden oluşan bir itiraz getirmiştir. [7]

Kongrede ele alınan konular: İmar mevzuatı, imar tatbikatının finansmanı, imar planlarının şehircilik plânlarına da uygun olarak ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ve köy imarı ile köy meskenlerini de kapsayacak şekilde mesken meselesidir. [6] Gazete arşivlerinden tesbit edebildiğimiz kadarıyla 1962 yılında da bir imar kongresi tertip edilmiştir.

________________________________

[1] Filatelist Pul Mecmuası, 1955, s.471.
[2] Muhsin Zekaî Bayer, İmar kongresi toplanırken: Bölge Kalkınma Planlaması” Cumhuriyet Gazetesi, 29 Mayıs 1962, s.2.
[3] “Ankarada bir imar kongresi toplanacak” Cumhuriyet Gazetesi, 11 Eylül 1945, s.2.
[4] “Ankara’da bir imar kongresi toplanacak” Cumhuriyet Gazetesi, 3 Ekim 1953, s.2.
[5] “Bir imar kongresi toplanıyor” Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak 1955, s.6.
[6] “Birinci İmar Kongresi dün Ankarada açıldı” Cumhuriyet Gazetesi, 15 Nisan 1955, s.1, 7.
[7] Kazım Kip, “İmar kongresi yarın Ankarada toplanıyor” Cumhuriyet Gazetesi, 14 Nisan 1955, s.1, 7.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.